Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Tariffs on Russian energy imports

Priority question for written answer P-001824/2022
to the Council
Rule 138
Eugen Jurzyca (ECR)

17-05-2022 P-001824/2022

  Adjustment clause and unilateral modifications to electricity billing in Greece

Priority question for written answer P-001809/2022
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

16-05-2022 P-001809/2022

Urychlení legislativního procesu týkajícího se nových genomických technik s ohledem na situaci na Ukrajině

Prioritní otázka k písemnému zodpovězení P-001807/2022
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Tom Vandenkendelaere (PPE), Michaela Šojdrová (PPE)

16-05-2022 P-001807/2022

  Green transition and ‘Superbonus 110 %’

Priority question for written answer P-001794/2022
to the Commission
Rule 138
Laura Ferrara (NI)

13-05-2022 P-001794/2022

  Brexit Adjustment Reserve funding for ports and harbours in Ireland

Question for written answer E-001793/2022
to the Commission
Rule 138
Chris MacManus (The Left)

13-05-2022 E-001793/2022

  Rising costs and shortages of food

Question for written answer E-001792/2022
to the Commission
Rule 138
Lefteris Nikolaou-Alavanos (NI)

13-05-2022 E-001792/2022

  Taxis and chauffeur-driven private hire vehicles: clarification on the notice on local passenger transport-on-demand

Priority question for written answer P-001783/2022
to the Commission
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID)

12-05-2022 P-001783/2022

  Investment in the development of the EU’s external border regions to respond to the new situation

Priority question for written answer P-001776/2022
to the Commission
Rule 138
Eero Heinäluoma (S&D)

12-05-2022 P-001776/2022

  Commission action to protect consumers so as to ensure they are not misled by the increasingly ubiquitous Nutri-Score labelling system

Priority question for written answer P-001773/2022
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Jurgiel (ECR)

12-05-2022 P-001773/2022

  Guarantees as to Ukraine's ability to repay EU loans

Priority question for written answer P-001771/2022
to the Commission
Rule 138
Jean-Paul Garraud (ID)

12-05-2022 P-001771/2022

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 136)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 137)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 138)

Prohlášení o ochraně soukromí