Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Results of studies on the environmental impact of specific aspects of the Mobility Package

Priority question for written answer P-001049/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

23-02-2021 P-001049/2021

Přezkum nařízení o zeměpisném blokování

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000010/2021
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Anna Cavazzini
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

23-02-2021 O-000010/2021

  Shortage of freight containers

Priority question for written answer P-001029/2021
to the Commission
Rule 138
Johan Van Overtveldt (ECR)

22-02-2021 P-001029/2021

  Situation in the Mavrovouni camp

Priority question for written answer P-001027/2021
to the Commission
Rule 138
Janina Ochojska (PPE)

22-02-2021 P-001027/2021

  Compliance with EU legislation by the HPAs and the Lombardy Region

Priority question for written answer P-001023/2021
to the Commission
Rule 138
Tiziana Beghin (NI)

19-02-2021 P-001023/2021

  Copyright law reform and the urgent need to support media publishers in view of the unreasonable negotiating positions of digital platforms such as Google

Priority question for written answer P-001020/2021
to the Commission
Rule 138
Morten Løkkegaard (Renew)

19-02-2021 P-001020/2021

  Support for Member State projects from the Recovery and Resilience Facility (RRF)

Priority question for written answer P-001014/2021
to the Commission
Rule 138
Cindy Franssen (PPE)

19-02-2021 P-001014/2021

  The failure to mention the possibility of an EU‑Taiwan investment agreement in the new trade communication

Priority question for written answer P-001013/2021
to the Commission
Rule 138
Urmas Paet (Renew)

19-02-2021 P-001013/2021

  Moving power supply network below ground

Priority question for written answer P-001011/2021
to the Commission
Rule 138
Maria Spyraki (PPE)

19-02-2021 P-001011/2021

  Questions about the livestock vessels Elbeik and Karim Allah, which operate from EU ports

Priority question for written answer P-001010/2021
to the Commission
Rule 138
Anja Hazekamp (The Left)

19-02-2021 P-001010/2021

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 136)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 137)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 138)

Prohlášení o ochraně soukromí