Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Řidičský průkaz EU – harmonizace norem

Prioritní otázka k písemnému zodpovězení P-001705/2023
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Tomáš Zdechovský (PPE)

26-05-2023 P-001705/2023

Odpověď Komise na usnesení Parlamentu o diabetu

Prioritní otázka k písemnému zodpovězení P-001701/2023
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Kateřina Konečná (The Left), Marisa Matias (The Left), Frédérique Ries (Renew), István Ujhelyi (S&D), Antoni Comín i Oliveres (NI), Franc Bogovič (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), Pascal Arimont (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Ondřej Knotek (Renew), Stelios Kouloglou (The Left), Mick Wallace (The Left), Robert Hajšel (S&D), Željana Zovko (PPE), Max Orville (Renew), César Luena (S&D), Nicolás González Casares (S&D)

26-05-2023 P-001701/2023

  Appointment of Luigi di Maio as EU Special Representative for the Gulf region: request for Commission clarification on selection criteria and requirements

Priority question for written answer P-001700/2023
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID)

26-05-2023 P-001700/2023

  Doubts over the effectiveness and management of the Life WolfAlps EU programme

Priority question for written answer P-001678/2023
to the Commission
Rule 138
Alessandro Panza (ID)

25-05-2023 P-001678/2023

  European Union Intellectual Property Office

Question for written answer E-001698/2023
to the Commission
Rule 138
Seán Kelly (PPE)

25-05-2023 E-001698/2023

  Reactivation of the SE-35 project despite a negative environmental opinion

Question for written answer E-001696/2023
to the Commission
Rule 138
Miguel Urbán Crespo (The Left)

25-05-2023 E-001696/2023

  Disgraceful working conditions on German fruit and vegetable farms

Question for written answer E-001682/2023
to the Commission
Rule 138
Kosma Złotowski (ECR)

25-05-2023 E-001682/2023

  ESRB task force on crypto-assets

Question for written answer E-001681/2023
to the Commission
Rule 138
Chris MacManus (The Left)

25-05-2023 E-001681/2023

  Erasmus+ scholarships in the municipality of Baronissi

Question for written answer E-001680/2023
to the Commission
Rule 138
Rosa D'Amato (Verts/ALE)

25-05-2023 E-001680/2023

  Details regarding ways of making EU funding more accessible to businesses

Question for written answer E-001679/2023
to the Commission
Rule 138
Alessandro Panza (ID)

25-05-2023 E-001679/2023

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 136)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 137)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 138)

Prohlášení o ochraně soukromí