Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Klíčové cíle pro schůzi CITES CoP19 v Panamě

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000039/2022
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Lídia Pereira, César Luena, Ville Niinistö, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp, María Soraya Rodríguez Ramos
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

30-09-2022 O-000039/2022

Klíčové cíle pro schůzi CITES CoP19 v Panamě

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000038/2022
Radě
článek 136 jednacího řádu
Lídia Pereira, César Luena, Ville Niinistö, María Soraya Rodríguez Ramos, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

30-09-2022 O-000038/2022

  Dumping of silt off Scharhörn and damage to the Wadden Sea World Heritage Site in violation of applicable EU nature conservation legislation

Priority question for written answer P-003209/2022
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken (S&D)

28-09-2022 P-003209/2022

Dopady nedostatku potravin a energie na migrační toky do EU po ruské invazi na Ukrajinu

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000037/2022
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Fabienne Keller
za skupinu Renew

28-09-2022 O-000037/2022

Dopady nedostatku potravin a energie na migrační toky do EU po ruské invazi na Ukrajinu

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000036/2022
Radě
článek 136 jednacího řádu
Fabienne Keller
za skupinu Renew

28-09-2022 O-000036/2022

Přístup EU k řízení kosmického provozu – Příspěvek EU k řešení globální výzvy

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000035/2022
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Cristian-Silviu Buşoi
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

28-09-2022 O-000035/2022

  Would the Commission be in favour of locating photovoltaic farms only on already developed land?

Question for written answer E-003214/2022
to the Commission
Rule 138
Mathilde Androuët (ID)

28-09-2022 E-003214/2022

  Manipulation of automatic identification systems (AIS) to circumvent embargoes and sanctions

Question for written answer E-003211/2022
to the Commission
Rule 138
Bart Groothuis (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew)

28-09-2022 E-003211/2022

  Question concerning the gradual deterioration of the environment at the Risorgive di Vinchiaruzzo SAC and the Magredi del Cellina and Magredi di Pordenone SPAs

Question for written answer E-003210/2022
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi (Verts/ALE)

28-09-2022 E-003210/2022

  Europol and Interpol – proposal from the Portuguese Government

Priority question for written answer P-003181/2022
to the Commission
Rule 138
Nuno Melo (PPE)

26-09-2022 P-003181/2022

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 136)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 137)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 138)

Prohlášení o ochraně soukromí