Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  School meal programmes in Greece

Priority question for written answer P-003833/2021
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

01-08-2021 P-003833/2021

  The competition complaint in connection with the free movement of workers as it applies to university teachers in the EU

Priority question for written answer P-003836/2021
to the Commission
Rule 138
Othmar Karas (PPE)

30-07-2021 P-003836/2021

  Funding of the Conference on the Future of Europe

Priority question for written answer P-003795/2021
to the Commission
Rule 138
Hélène Laporte (ID)

29-07-2021 P-003795/2021

Ničivé povodně v Evropě v létě 2021

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000056/2021
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Younous Omarjee, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Constanze Krehl, Niklas Nienaß, Francesca Donato, Ondřej Knotek, Martina Michels
za Výbor pro regionální rozvoj

29-07-2021 O-000056/2021

  Use of the EU digital COVID certificate by the Italian Government

Priority question for written answer P-003792/2021
to the Commission
Rule 138
Antonio Maria Rinaldi (ID)

28-07-2021 P-003792/2021

  Compliance with EU legislation of France’s draft law on managing the health crisis

Priority question for written answer P-003771/2021
to the Commission
Rule 138
Manuel Bompard (The Left)

28-07-2021 P-003771/2021

  Rule of law and access to free media in Poland

Priority question for written answer P-003769/2021
to the Commission
Rule 138
Marek Belka (S&D)

28-07-2021 P-003769/2021

  EU climate package: questions on subsidiarity and publication in official EU languages

Priority question for written answer P-003761/2021
to the Commission
Rule 138
Sylvia Limmer (ID)

27-07-2021 P-003761/2021

  Conflict between the EU and Norway over the unilateral reduction of EU fishing rights in the Svalbard Archipelago

Priority question for written answer P-003760/2021
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken (S&D)

27-07-2021 P-003760/2021

  Poland’s failure to implement the provisions of Directive (EU) 2018/1808 on audiovisual media services

Priority question for written answer P-003753/2021
to the Commission
Rule 138
Łukasz Kohut (S&D)

26-07-2021 P-003753/2021

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 136)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 137)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 138)

Prohlášení o ochraně soukromí