Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Priority EU pro 68. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000057/2023
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Robert Biedroń
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

04-12-2023 O-000057/2023

  The Commission has ‘zero’ concerns, ‘none’, about the rule of law in Spain?

Priority question for written answer P-003519/2023
to the Commission
Rule 138
Jorge Buxadé Villalba (ECR)

30-11-2023 P-003519/2023

  Monitoring long-term effects of COVID-19 vaccination on EU citizens

Priority question for written answer P-003518/2023
to the Commission
Rule 138
Ivan Vilibor Sinčić (NI)

30-11-2023 P-003518/2023

Priority EU pro 68. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000056/2023
Radě
článek 136 jednacího řádu
Robert Biedroń
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

30-11-2023 O-000056/2023

  EU and Terror

Question for written answer E-003508/2023
to the Commission
Rule 138
Moritz Körner (Renew)

30-11-2023 E-003508/2023

  Air passenger rights

Priority question for written answer P-003487/2023
to the Commission
Rule 138
Robert Biedroń (S&D)

29-11-2023 P-003487/2023

  Crypto-asset service provider and anti-money laundering laws

Priority question for written answer P-003483/2023
to the Commission
Rule 138
Eero Heinäluoma (S&D), Aurore Lalucq (S&D)

29-11-2023 P-003483/2023

Případ Dentsu Tracking a nedostatečná transparentnost ze strany Komise, pokud jde o tabákový průmysl

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000055/2023
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Pierre Larrouturou (S&D), René Repasi (S&D), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Sylvie Guillaume (S&D), Frédérique Ries (Renew), Karen Melchior (Renew), Olivier Chastel (Renew), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Fabio Massimo Castaldo (NI), Pascal Arimont (PPE), Nikos Papandreou (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Matjaž Nemec (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Petros Kokkalis (The Left), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Anja Hazekamp (The Left), Maria Arena (S&D), Manon Aubry (The Left), Christel Schaldemose (S&D), Birgit Sippel (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Nora Mebarek (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), Billy Kelleher (Renew), Francesca Donato (NI), Nicolás González Casares (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Dorien Rookmaker (ECR), Bogusław Liberadzki (S&D), Romana Jerković (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D)

29-11-2023 O-000055/2023

  Urgent need for Commission to propose legislative initiative on Europe-wide establishment of right to disconnect and protection of remote workers

Question for written answer E-003497/2023
to the Commission
Rule 138
Elena Kountoura (The Left)

29-11-2023 E-003497/2023

  Persistent inhuman conditions at the Minority Secondary and High School in Xanthi, Greece

Question for written answer E-003485/2023
to the Commission
Rule 138
François Alfonsi (Verts/ALE)

29-11-2023 E-003485/2023

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 136)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 137)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 138)

Prohlášení o ochraně soukromí