Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Obchodní extrateritoriální účinky sankcí ukládaných třetími zeměmi

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000060/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod

25-09-2020 O-000060/2020

  ‘Zero-emission’ mobility as political propaganda

Priority question for written answer P-005222/2020
to the Commission
Rule 138
Sylvia Limmer (ID)

24-09-2020 P-005222/2020

  Whirlpool and corporate social responsibility

Priority question for written answer P-005218/2020
to the Commission
Rule 138
Mario Furore (NI)

24-09-2020 P-005218/2020

Posílení záruk pro mladé lidi

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000059/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

24-09-2020 O-000059/2020

Posílení záruk pro mladé lidi

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000058/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

24-09-2020 O-000058/2020

  Cross-Border Payments Regulation 2 and transparency for consumers

Priority question for written answer P-005201/2020
to the Commission
Rule 138
Dan-Ștefan Motreanu (PPE)

23-09-2020 P-005201/2020

  Concerns regarding Zhenhua Data’s data collection

Priority question for written answer P-005189/2020
to the Commission
Rule 138
Bart Groothuis (Renew)

23-09-2020 P-005189/2020

  CBD classification and the freeze on authorisations for placing products on the single market

Priority question for written answer P-005187/2020
to the Commission
Rule 138
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

23-09-2020 P-005187/2020

  Construction of the Warsaw eastern bypass in connection with the environmental impact assessment

Priority question for written answer P-005186/2020
to the Commission
Rule 138
Andrzej Halicki (PPE)

23-09-2020 P-005186/2020

  Trade union rights

Priority question for written answer P-005178/2020
to the Commission
Rule 138
Jonás Fernández (S&D)

23-09-2020 P-005178/2020

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 136)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 137)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 138)