Průvodce plenárním zasedáním

K čemu slouží Průvodce plenárním zasedáním?

V tomto dokumentu naleznete odpovědi na praktické a organizační otázky týkající se interní organizace plenárního zasedání Evropského parlamentu:

  • úloha a povinnosti každého orgánu nebo účastníka podílejícího se na organizaci plenárního zasedání
  • data, lhůty a harmonogramy plenárních zasedání
  • podmínky přístupu do jednacího sálu, na galerie a do dalších schůzovních místností
  • organizace a průběh jednotlivých úseků plenárního zasedání (rozpravy, hlasování, doby vyhrazené pro otázky, slavnostní zasedání)
  • dokumenty související s činnostmi na plenárním zasedání

V případě potřeby je uveden odkaz na příslušný článek jednacího řádu Evropského parlamentu.

Komu je průvodce určen?

Tento dokument je učen všem osobám, kterých se činnosti na plenárním zasedání týkají: poslancům, asistentům, zaměstnancům dalších evropských orgánů a institucí, administrativním pracovníkům generálního sekretariátu Evropského parlamentu, novinářům a obecně všem občanům, kteří se o organizaci plenárního zasedání zajímají.

Kontakt

Prioritní informace a dokumenty