Fakta a čísla o Evropské unii

Fakta a čísla o Evropské unii

Vítáme Vás na webových stránkách Fakta a čísla o Evropské unii. Fakta a čísla o Evropské unii byla poprvé vydána v roce 1979 pro první přímé parlamentní volby. Jejich cílem je poskytnout laické veřejnosti věcný, stručný a přesný přehled o institucích a politikách Evropské unie a o úloze, kterou v jejich vývoji hraje Evropský parlament.

Fakta a čísla sestávají z pěti kapitol: 1) Systém fungování Evropské unie; 2) Hospodářství, věda a kvalita života; 3) Soudržnost, růst a pracovní příležitosti; 4) Občané: základní práva, bezpečnost a spravedlnost a 5) vnější vztahy EU.

Fakta a čísla vypracovaná jednotlivými tematickými sekcemi a oddělením pro podporu správy ekonomických záležitostí jsou k dispozici ve 24 jazycích. Online verze Fakt a čísel je v průběhu celého roku pravidelně revidována a aktualizována, jakmile Parlament přijme nějaký významný postoj nebo politiku.

Systém fungování Evropské unie

historický vývoj EU, jednotlivé smlouvy, její právní systém, rozhodovací postupy, orgány a instituce a financování.

Hospodářství, věda a kvalita života

vnitřní trh, ochrana spotřebitelů a veřejné zdraví; politiky v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti, průmyslu, energetiky a životního prostředí; hospodářská a měnová unie, daně a finanční služby.

Soudržnost, růst a pracovní příležitosti

regionální politika a politika soudržnosti, společná zemědělská a rybářská politika; doprava, cestovní ruch a transevropské sítě; kultura, vzdělávání a sport.

Občané: základní práva, bezpečnost a spravedlnost

individuální a kolektivní práva, Listina základních práv; svoboda, bezpečnost a spravedlnost, včetně přistěhovalecké a azylové politiky.

Vnější vztahy EU

zahraniční a rozvojové politiky a obchodní vztahy; prosazování lidských práv a demokracie; rozšíření a vztahy se státy, které přímo nesousedí s EU.

Obsah

prohlížejte Fakta a čísla podle kapitol a oddílů, a to buď stažené, nebo online. Každý soubor Fakt a čísel je možné uložit zvlášť.