To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εν δράσει
Τα κυριότερα σημεία 1999-2004

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο
Μεταρρύθμιση της ΕΕ
Διεύρυνση
Δικαιώματα των πολιτών
Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
Εξωτερικές σχέσεις
Περιβάλλον /
Προστασία των καταναλωτών
Μεταφορές /
Περιφερειακή Πολιτική
Γεωργία / Αλιεία
Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
Απασχόληση και κοινωνική πολιτική / Δικαιώματα των γυναικών
Στρατηγική απασχόλησης
Προστασία των εργαζομένων
Ισότητα στον εργασιακό χώρο
Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
Υγεία των γυναικών
Χρόνος εργασίας
Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
Γυναίκες και κοινωνία
Εσωτερική αγορά / Βιομηχανία / Ενέργεια / Έρευνα
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Υγεία: Το ΕΚ δεν αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο γυναίκες και άνδρες

Υγεία των γυναικών - υπάρχει αυτό το πράγμα; Η υγεία δεν είναι το ίδιο πράγμα για όλους;  Σε καμιά περίπτωση. Διότι οι γυναίκες και οι άνδρες είναι διαφορετικοί λόγω του βιολογικού τους φύλου και του ρόλου τους στην κοινωνία, και οι διαφορές αυτές έχουν όλες μαζί επίπτωση στην υγεία τους: για παράδειγμα ο καρκίνος του στήθους αφορά σχεδόν μόνο τις γυναίκες. Στις περιπτώσεις βίας στη συντροφική σχέση οι γυναίκες είναι τις περισσότερες φορές τα θύματα. Κατά τον οικογενειακό προγραμματισμό το σώμα της γυναίκας είναι στο επίκεντρο. Η κοινωνική και η πολιτική για την υγεία της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές που αφορούν το φύλο, και αυτό το υποστηρίζουν ένθερμα οι βουλευτές.
 
Εκατομμύρια γυναίκες σε όλον τον πλανήτη πέφτουν καθημερινά θύματα βίας - και η βία αυτή έχει πολλά πρόσωπα. Μπορεί να είναι αυτή βιαιότητα στην συντροφική σχέση και την οικογένεια ή παράνομη βία στον τόπο εργασίας, ψυχική θηριωδία, σεξουαλική κακοποίηση ή αναγκαστική πορνεία. Ένα σημαντικό σχέδιο για τους νομοθέτες της ΕΕ ήταν γι' αυτό το λόγο η συνέχιση του προγράμματος Δάφνη εναντίον της βίας κατά των γυναικών, νέων και παιδιών: από το 2004 και έως και το τέλος του 2008 ισχύει το Δάφνη II, προκειμένου να συγχρηματοδοτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτοβουλίες κυρίως μη κυβερνητικών οργανώσεων για την προστασία των γυναικών και νέων ανθρώπων από τη βία.

Ήδη το κατά το τέλος του 2003 περατωθέν πρόγραμμα Δάφνη I είχε προωθηθεί από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από κοινού με το Συμβούλιο και είχε αποτελέσει επιτυχία: η απήχηση ήταν τόσο μεγάλη ώστε παραλήφθηκαν πολύ περισσότερες αιτήσεις ενίσχυσης απ' όσες αναμένονταν. Συγχρηματοδοτήθηκαν έτσι μια εκστρατεία διαφώτισης κατά του ακρωτηριασμού των γενητικών οργάνων σε μετανάστριες από αραβικές και αφρικανικές χώρες, αρωγή για αυτοβοήθεια σε εξαρτημένες από ναρκωτικές ουσίες κακοποιημένες γυναίκες ή μια ανοικτή γραμμή για πόρνες ευρισκόμενες σε κατάσταση ανάγκης. Με έναν προϋπολογισμό ύψους 20 εκατ. ευρώ μπόρεσαν ωστόσο να υποστηριχθούν μέσω του Δάφνη Ι μόνο 140 σχέδια, ενώ θα ήταν τουλάχιστον διπλάσιος ο αριθμός των σχεδίων που θα ήταν επιλέξιμα για ενίσχυση. Για το λόγο αυτό οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξαν την συνέχιση και επέκταση του επιτυχημένου προγράμματος.

Το Δάφνη ΙΙ ξεκινάει τώρα με προϋπολογισμό ύψους 50 εκατ. ευρώ, και για το λόγο ότι με την προσχώρηση των νέων κρατών μελών η ανάγκη σε οικονομικούς πόρους θα αυξηθεί σημαντικά: αυτό το ποσό απαίτησαν οι  βουλευτές, ενώ η Επιτροπή είχε προβλέψει αρχικά μόνο 41 εκατομμύρια. Το Δάφνη ΙΙ διαρκεί ένα χρόνο περισσότερο από το προηγούμενο πρόγραμμα. Αυτή τη φορά οι νομοθέτες της ΕΕ επιθυμούν την στοχοθετημένη ενίσχυση μεγάλων σχεδίων: αυτά τα σχέδια θα υποστηριχθούν τώρα με ποσά έως 250.000 ευρώ αντί των έως τώρα 125.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο.

Η νομοθετική διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν προτείνει σειρά τροπολογιών στο σχέδιο της Επιτροπής αλλά δεν μπόρεσαν αρχικά να επιβάλουν τις απόψεις τους σε όλες τις περιπτώσεις. Κατ' αυτό τον τρόπο ήθελαν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να θεσπίσουν ιδιαίτερη προστασία για ορισμένες ομάδες, όπως νεαρά κορίτσια ή παιδιά του δρόμου. Η Επιτροπή όμως απέρριψε αυτό με την αιτιολογία ότι το Δάφνη ΙΙ θα πρέπει να ωφελήσει όλες τις γυναίκες και νεαρά άτομα.
 
Οι βουλευτές του ΕΚ υπέρ του συνειδητά υπεύθυνου οικογενειακού προγραμματισμού

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου εξέφρασαν και για τα θέματα της σεξουαλικής υγείας και του οικογενειακού προγραμματισμού αποφασιστικά την άποψή τους. Κάλεσαν τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμπαρασταθούν στους πολίτες τους πολύ περισσότερο από έως τώρα κατά την διαμόρφωση μιας συνειδητά υπεύθυνης σεξουαλικότητας και οικογενειακού προγραμματισμού: λόγω του ότι ακόμη οι γυναίκες είναι κυρίως υπεύθυνες για την αντισύλληψη, και λόγω του ότι αυτές πλήττονται άμεσα από την εγκυμοσύνη και την ενδεχόμενη έκτρωση, βρίσκονται και στο οπτικο πεδίο του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου.

Οι βουλευτές απαιτούν τη δημιουργία σε επίπεδο ΕΕ ενός υψηλού προτύπου για διαφωτισμό και πρακτική βοήθεια. Συγκεκριμένοι στόχοι είναι μεταξύ άλλων η δραστική μείωση της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και η μετάδοση ασθενειών με σεξουαλικές επαφές: για το σκοπό αυτό συνιστούν οι βουλευτές του ΕΚ κυρίως την άρση των μεγάλων διαφορών μεταξύ χωρών της ΕΕ, παραδείγματος χάριν, κατά την πρόσβαση σε μέτρα αντισύλληψης. Αυτά θα πρέπει σύμφωνα με τη βούληση των βουλευτών να αποκτώνται δωρεάν ή τουλάχιστον σε προσιτή τιμή - ακόμη και για νέους. Όσον αφορά το αμφιλεγόμενο θέμα της έκτρωσης τονίζουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά πλειοψηφία ότι η διακοπή της κύησης δεν πρέπει να ενισχύεται ως μέθοδος του οικογενειακού προγραμματισμού. Ο αριθμός των εκτρώσεων πρέπει να μειωθεί με μεγαλύτερη παροχή συμβουλών και με υλική και οικονομική βοήθεια. Όποιος όμως παρόλ' αυτά αποφασίζει την διακοπή της κύησης, θα πρέπει να ενημερωθεί επακριβώς όσον αφορά τους σωματικούς και ψυχικούς κινδύνους, κατά την άποψη των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γενικώς όμως θα πρέπει η έκτρωση να είναι "νόμιμη, ασφαλής και προσπελάσιμη σε όλους" σε επίπεδο της ΕΕ.
 
Καρκίνος του στήθους: μείωση του ποσοστού θανάτων έως το 2008 κατά το ένα τέταρτο

Για γυναίκες ηλικίας από 35 έως 55 ετών στην ΕΕ αποτελεί την συνηθέστερη αιτία θανάτου: ο καρκίνος του στήθους. Μόνο κατά το έτος 2000 αρώστησαν σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στην ΕΕ περισσότερες από 216.000 γυναίκες με καρκίνο του στήθους και περισσότερες από 79.000 πέθαναν από αυτόν. Εν προκειμένω, η ασθένεια είναι στο 90% των περιπτώσεων ιάσιμη - εφόσον διαγνωσθεί εγκαίρως. Οι  βουλευτές του ΕΚ θέλουν όπως η καταπολέμηση του καρκίνου του στήθους αποκτήσει προτεραιότητα στην πολιτική υγείας της ΕΕ: έχουν καθορίσει τον στόχο να μειώσουν έως το 2008 σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό θανάτων από καρκίνο του στήθους κατά το ένα τέταρτο και για το σκοπό αυτό απαίτησαν μια σειρά μέτρων. Τα μέτρα αυτά φτάνουν από την καλύτερη έγκαιρη διάγνωση έως την αποθεραπεία, η οποία λαμβάνει υπόψη της και τις ψυχολογικές ανάγκες των γυναικών.

Συγκεκριμένα απαιτούν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια έκθεση πρωτοβουλίας να παρέχεται στις γυναίκες μεταξύ 50 και τουλάχιστον 69 ετών κάθε δύο χρόνια μια δωρεάν μαστογραφία, δηλαδή μια ακτινολογική εξέταση του στήθους. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν ακόμη στην ΕΕ αυτές οι περιοδικές εξετάσεις σε εκτεταμένο επίπεδο, αλλά μόνο σε οκτώ κράτη μέλη σε όλη την έκτασή τους, και εν προκειμένω με διαφοροποιούμενη ποιότητα. Εφόσον υπάρχει υπόνοια καρκίνου, απαιτείται ταχεία ενέργεια: οι γυναίκες ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν την διάγνωσή τους στο μέλλον εντός πέντε εργασίμων ημερών. Εφόσον διάγνωση είναι "καρκίνος του στήθους", πρέπει η θεραπεία να αρχίζει το αργότερο μετά από τέσσερεις εβδομάδες, και μάλιστα σε ειδικευμένα κέντρα στήθους από ομάδα ειδικών.

Εκτός αυτού απαιτούν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως η ΕΕ και τα κράτη μέλη επενδύσουν περισσότερα στην έρευνα των αιτίων και στις νέες θεραπείες. Εθνικά μητρώα καρκίνου, τα οποία δεν τηρούνται ακόμη απ' όλα τα κράτη μέλη, θα πρέπει σύμφωνα με τη βούληση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επεκταθούν στο μέλλον σε επίπεδο ΕΕ και να βοηθούν τους ερευνητές κατά την συλλογή υλικού δεδομένων. Εκτός αυτού οι βουλευτές του ΕΚ επιθυμούν περισσότερα δικαιώματα για τις ασθενείς: αυτές θα πρέπει να ενημερώνονται εμπεριστατωμένα να συναποφασίζουν για την θεραπεία τους και να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τη γνώμη ενός δεύτερου ειδικού.


  
Εισηγητές:
  
Το πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ 2004-2008: καταπολέμηση της βίας κατά παιδιών, νέων και γυναικών: Lissy Gröner (PES, D)
Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα: Anne Van Lancker (PES, B)
Καρκίνος στου στήθους στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Karin Jöns (PES, D)
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Υγεία γυναικών)
  
Επίσημη Εφημερίδα - τελικές πράξεις:
  
Το πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ 2004-2008: καταπολέμηση της βίας κατά παιδιών, νέων και γυναικών - δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία
Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα - το κείμενο έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο
Καρκίνος στου στήθους στην Ευρωπαϊκή Ένωση - το κείμενο έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004