Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Širitev
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Okolje / Zaščita potrošnika
Transport /
Regionalna politika
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Strategija zaposlovanja
Zaščita delavcev
Enakopravnost
na delovnem mestu
Zdravje in varnost delavcev
Zdravje žensk
Delovni čas
Sistem socialnega varstva
Ženske in družba
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Zdravje: Evropski parlament žensk in moških ne obravnava enako

Žensko zdravje - sploh obstaja kaj takega ?  Mar zdravje ni za vse enako? Nikakor ne. Ženske in moški se namreč zaradi svojega biološkega spola in družbene vloge razlikujejo, te razlike pa skupaj vplivajo tudi na njihovo zdravje.  Rak na dojki, na primer, prizadene skoraj izključno le ženske. Tudi žrtve nasilja v družini so večinoma ženske. Pri načrtovanju družine je njihovo telo v ospredju. Poslanci EP se zavzemajo za to, da socialna in zdravstvena politika EU upoštevata razlike, tipične za oba spola. 

Vsak dan so milijoni žensk po svetu žrtve nasilja, ki ima veliko obrazov.  To je lahko brutalnost v partnerskem razmerju ali družini, nadlegovanje na delovnem mestu, psihične zlorabe, spolno zlorabljanje ali prisilno prostituiranje. Pomemben projekt za zakonodajalca EU je bil zato nadaljevanje programa Daphne proti nasilju nad ženskami, mladimi in otroki.  Z namenom sofinanciranja pobud širom Evrope, predvsem pobud nevladnih organizacij za zaščito žensk in mladih ljudi pred nasiljem, se bo Daphne II izvajal od leta 2004 do konca leta 2008.  

Predhodni program Daphne I, ki se je zaključil konec leta 2003, je bil s strani poslancev Evropskega parlamenta in Sveta sprejet kot uspeh. Odziv je bil zelo velik, za subvencioniranje je namreč prispelo veliko več prošenj kot pričakovano. Sofinancirana je bila akcija, namenjena osveščanju priseljenk iz arabskih in afriških držav glede spolnega pohabljenja, projekt skupin za samopomoč odvisnim od drog,  trpinčenim ženskam, oziroma telefonska linija za prostitutke v stiski. Iz proračunskih sredstev v vrednosti 20 milijonov evrov, se je v okviru Daphne I sofinanciralo le 140 projektov, čeprav jih je bilo najmanj še enkrat toliko vrednih podpore. Poslanci EP se zato zavzemajo za nadaljevanje in dograjevanje tega uspešnega programa.

Projekt Daphne II naj bi imel prvotno proračun v višini 50 milijonov evrov, tudi zato, ker bi se s pristopom novih članic potrebe po financiranju lahko povečale. To vsoto so zahtevali poslanci EP, medtem ko je Komisija sprva predvidela le sredstva v višini 41 milijonov evrov. Daphne II se bo izvajal leto dlje kot predhodni program. Tokrat želi zakonodajalec EU načrtno podpirati velike projekte v vrednosti do 250.000 evrov, namesto 125.000 evrov kot doslej.
Zakonodajni postopek še ni zaključen. Poslanci EP so k osnutku Komisije predlagali vrsto sprememb, ki pa se za sedaj niso uveljavile v vseh primerih.  Poslanci EP so želeli zagotoviti posebno varstvo določenim skupinam, kot so mlada dekleta ali otroci s ceste. Komisija pa je predlog zavrnila z obrazložitvijo, da naj bi bila Daphne II  v korist vsem ženskam in mladim.

Poslanci EP se zavzemajo za odgovorno načrtovanje družine.

Tudi glede spolnega zdravja in načrtovanja družine so poslanci EP odločno izrazili mnenja. Države članice EU so pozvali, da svoje državljane bolj zavzeto kot doslej spodbujajo k odgovornemu odnosu do spolnosti in načrtovanju družine.  Ker so še vedno v večini ženske tiste, ki prevzemajo odgovornost za preprečevanje zanositve in ker jih nosečnost ter po možnost splav neposredno zadevajo, jim Parlament v svoji resoluciji namenja osrednjo pozornost.

Poslanci zahtevajo, da se ustvari visok standard informiranja in praktične pomoči za celotno EU. Konkretni cilji so med drugimi preprečevanje nezaželene nosečnosti in drastično zmanjšanje bolezni, ki se prenašajo s spolnimi stiki. Poslanci EP zato priporočajo, da se velike razlike med državami EU, ko gre za dostop do kontracepcijskih sredstev, zmanjšajo. Ta sredstva bi morala biti po mnenju Parlamenta brezplačna ali vsaj na voljo po ugodni ceni, tudi za mlade. Glede sporne teme splava so bili poslanci EP v večini mnenja, da se ga kot metode za načrtovanje družine, ne bi smelo podpreti. Več svetovanja ter materialna in finančna pomoč naj bi pripomogli k znižanju števila splavov. Če bi se katera ženska kljub temu odločila za prekinitev nosečnosti, bi morala biti natančno informirana o telesnih in psihičnih tveganjih, so menili poslanci EP. Na splošno pa bi moral biti splav v EU "zakonit, varen in dostopen za vse".

Rak na dojki: Smrtnost do leta 2008 zmanjšati za četrtino

Najpogostejši vzrok smrti za ženske med 35 in 55 letom starosti je rak na dojki. Kot navaja Svetovna zdravstvena organizacija je samo v letu 2000 v EU več kot 216.000 žensk zbolelo za rakom na dojki in več kot 79.000 jih je tudi umrlo. Če se jo odkrije pravočasno, je bolezen  sicer v 90 odstotkov primerov ozdravljiva. Poslanci EP želijo, da se boju proti raku na dojki da prednost v zdravstveni politiki EU. Cilj poslancev je do leta 2008 znižati smrtnost zaradi raka na dojki za četrtino. V ta namen so zahtevali vrsto ukrepov, ki vključujejo tako boljše zgodnje odkrivanje, kot tudi zdravljenje bolezni, upoštevajoč psihološke potrebe žensk.

Poslanci EP v samoiniciativnem poročilu zahtevajo, da se ženskam v starosti med 50 in 69 letom, vsaki dve leti nudi brezplačno mamografijo, torej rentgenski pregled prsi. Razen v osmih državah članicah, se v EU trenutno še ne izvaja sistematičnih zdravstvenih pregledov, pa še v teh državah nivo kakovosti ni enoten. V primeru, da obstaja sum na raka, je potrebno hitro ukrepati.  V prihodnosti bi morale bolnice dobiti diagnozo v petih delovnih dneh. Če se izvid glasi "rak na dojki", se mora zdravljenje s pomočjo strokovnjakov v posebnih centrih za dojke začeti najkasneje v štirih tednih. 

Poleg tega zahtevajo poslanci EP, da EU in države članice več investirajo v raziskovanje vzrokov bolezni in nove terapije. Poslanci zahtevajo, da se nacionalni seznam obolelih za rakom, ki se v vseh državah članicah še ne vodi, v prihodnje vzpostavi. Tak seznam bi pomagal raziskovalcem pri zbiranju podatkov. Poleg tega zahtevajo poslanci EP več pravic za pacientke, ki bi morale biti dobro informirane, imeti možnost soodločanja o terapiji in pridobiti še dodatno mnenje drugega specialista.   
Porocevalci:
  
Program Daphne II 2004-2008: boj proti nasilju nad otroki, mladimi in ženskami: Lissy Gröner (PES, D)
Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice: Anne Van Lancker (PES, B)
Rak na dojki v Evropski uniji: Karin Jöns (PES, D)
Svetovna zdravstvena organizacija (zdravje žensk)
Program Daphne
  
Uradni list - sklepne listine:
  
Program Daphne II 2004-2008: boj proti nasilju nad otroki, mladimi in ženskami - postopek še ni zakljucen
Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice - besedilo sprejel Parlament
Rak na dojki v Evropski uniji - besedilo sprejel Parlament

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004