Europos Parlamento
darbas: 1999-2004
metų akcentai

 
Europos Parlamentas
ES reforma
Plėtra
Piliečių teisės
Teisės ir vidaus reikalai
Išoriniai santykiai
Aplinkos / vartotojų apsauga
Transporto /
regioninė politika
Žemės ūkis / žuvininkystė
Ekonominiai ir pinigų reikalai
Užimtumo ir socialinė politika / moterų teisės
Užimtumo strategija
Darbuotojų apsauga
Lygybė darbe
Darbuotojų sauga ir sveikata
Moterų sveikata
Darbo valandos
Socialinės apsaugos sistemos
Moterys ir visuomenė
Vidaus rinka / pramonė / energetika / tyrimai
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Sveikata: Europos Parlamentas atsižvelgia į specifinius vyrų ir moterų skirtumus

Moterų sveikata – ar toks dalykas egzistuoja? Ar sveikata nėra visiems vienoda? Jokiu būdu, nes moterys ir vyrai skiriasi savo biologine lytimi ir socialiniu vaidmeniu, ir šie skirtumai atsiliepia jų sveikatai: pavyzdžiui, krūties vėžiu serga beveik vien tik moterys. Nuo smurto santuokoje dažniausiai kenčia moterys. Kuriant šeimos ateities planus, jų kūnas atlieka svarbiausią vaidmenį. ES socialinė ir sveikatos politika turi atsižvelgti į specifinius lyties skirtumus. Tokios nuomonės laikosi ir parlamentarai. 

Milijonai moterų visame pasaulyje kasdien patiria smurtą, kuris turi daug pavidalų: smurtaujama tarp partnerių, šeimoje, darbo vietoje. Moterys yra psichologiškai terorizuojamos, lytiškai išnaudojamos arba verčiamos parsidavinėti. Todėl ES teisės aktų leidėjams buvo svarbu tęsti „Daphne“ programą, skirtą kovai su smurtu prieš moteris, paauglius ir vaikus. Nuo 2004 iki 2008 m. pabaigos bus vykdoma programa „Daphne II“, kuri visoje Europoje finansiškai rems iniciatyvas, ypač nevyriausybinių organizacijų, siekiančias moteris ir jaunus žmones apsaugoti nuo prievartos.

Dar 2003 m. pabaigoje pasibaigusi Europos Parlamento narių ir Tarybos inicijuota programa pirmtakė „Daphne I“ buvo labai sėkminga: atsakas buvo toks didelis, kad buvo gauta daugiau paramos prašymų nei tikėtasi. Buvo finansuojama švietimo kampanija prieš imigrančių iš arabų ir Afrikos šalių lytinių organų žalojimą, akcija išmokyti narkomanus ir išnaudojamas moteris sau padėti, o taip pat telefoninės pagalbos linija prostitutėms. „Daphne I“ programa, turinti 20 milijonų dolerių biudžetą, finansiškai parėmė tik 140 projektų, nors paramos reikėjo beveik dvigubai daugiau projektų. Todėl Europos Parlamento nariai ryžtingai pasisakė už tai, kad ši sėkminga programa būtų tęsiama ir plečiama.

„Daphne II“ biudžetą sudarys 50 milijonų eurų, nes naujoms valstybėms prisijungus prie ES, padidės finansinis poreikis. Šios sumos pareikalavo parlamentarai, Komisijai numačius tik 41 milijoną. „Daphne II“ truks vieneriais metais ilgiau negu jos pirmtakė. Šį kartą ES teisės aktų leidėjų tikslas yra remti didelius projektus: pastarieji galėtų būti finansuojami maksimalia 250 tūkst. eurų suma, kuri iki šiol buvo 125 tūkst. eurų.

Teisės aktų leidybos procesas dar nėra baigtas. Europos Parlamento nariai pasiūlė keletą Komisijos projekto pataisų, tačiau kol kas ne visos jos galėjo būti įgyvendintos. Parlamentarai siekė teisės aktais užtikrinti tam tikrų visuomenės grupių, pvz., mažų mergaičių ar benamių vaikų apsaugą. Tačiau Komisija šį pasiūlymą atmetė remdamasi tuo, kad programa „Daphne II“ turi būti skirta visų moterų ir jaunimo paramai.

Parlamentarai pasisako už atsakingą šeimos planavimą

Parlamentarai taip pat ryžtingai pareiškė savo nuomonę dėl lytinės sveikatos bei šeimos planavimo. Jie paragino ES valstybes nares labiau remti savo piliečius ugdant atsakingą seksualinę elgseną ir planuojant šeimą. Kadangi už kontracepciją vis dar labiau atsakingos moterys ir nėštumas bei galimi abortai tiesiogiai susiję su jomis, Parlamentui priimant sprendimus moterys yra dėmesio centre.

Parlamentarai reikalauja visoje ES sukurti aukštus švietimo ir praktinės pagalbos standartus. Konkretūs tikslai būtų: apsaugoti moteris nuo neplanuotų nėštumų ir lytiškai plintančių ligų. To siekdami parlamentarai pataria suvienodinti, pvz., kontraceptinių priemonių įsigijimo sąlygas visose ES valstybėse. Parlamento narių nuomone, kontraceptinės priemonės turėtų būti nemokamos arba pigios, o jaunimas taip pat turėti galimybę jų įsigyti. Kalbėdami ginčus sukeliančia abortų tema, parlamentarai didžia dauguma pabrėžia, kad nėštumo nutraukimas neturėtų būti skatinamas kaip šeimos planavimo metodas. Abortų skaičių reikėtų mažinti suteikiant daugiau informacinės ir finansinės paramos. Parlamentarų nuomone, tos moterys, kurios apsisprendžia nutraukti nėštumą, turėtų būti informuotos apie fizinius ir psichinius pavojus. Tačiau abortai visoje ES teritorijoje turėtų būti „legalūs, saugūs ir visiems prieinami“.

Krūties vėžys: iki 2008 m. ketvirtadaliu sumažinti mirštančiųjų skaičių

Liga, kuria dažniausiai serga 35-55 metų ES moterys, – krūties vėžys. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, vien tik 2000 m. krūties vėžiu ES susirgo daugiau kaip 216 tūkst., o nuo jo mirė daugiau kaip 79 tūkst. moterų. Tačiau ši liga 90 procentų atveju yra išgydoma, jeigu ji yra laiku diagnozuojama. Parlamentarai siekia, kad kova su krūties vėžiu būtų padaryta ES sveikatos politikos prioritetu. Jų tikslas – iki 2008 m. visoje Europoje ketvirtadaliu sumažinti mirštančiųjų nuo krūties vėžio skaičių. Tuo tikslu jie reikalavo įvairių priemonių: nuo diagnozavimo ankstyvojoje stadijoje pagerinimo iki priežiūros, kuri apima ir psichologinius moterų poreikius.

Konkrečiai, Europos Parlamento nariai iniciatyviniame pranešime reikalauja, kad 50 - 69 metų moterims būtų sudarytos sąlygos kas dvejus metus nemokamai atlikti mamografiją, t.y. krūties rentgenologinį tyrimą. Šiuo metu tokie tyrimai atliekami ne visoje ES, o tik 8 valstybėse narėse. Be to, skiriasi atliekamų tyrimų kokybė. Jeigu įtariamas vėžinis susirgimas, reikia greitai imtis priemonių. Ateityje savo diagnozę pacientės turėtų sužinoti per penkias darbo dienas. Jeigu diagnozuojamas krūties vėžys, specialistai turi pradėti gydyti vėliausiai po keturių savaičių specialiuose krūties vėžio gydymo centruose.

Be to, parlamentarai reikalauja, kad ES ir valstybės narės daugiau investuotų į ligos priežasčių ir naujų gydymo metodų tyrimus. Nacionalinis vėžinių ligų sąrašas, kurį turi dar ne visos valstybės narės, parlamentarų pageidavimu, turėtų būti pildomas visoje ES teritorijoje ir padėtų tyrinėtojams bendrai naudojant duomenis. Be to, parlamentarai siekia suteikti daugiau teisių pacientėms. Jos turi būti išsamiai informuojamos, turėti galimybę prisidėti prie sprendimų dėl taikomų gydymo metodų ir konsultuotis su dar vienu specialistu.  
Pranešejai:
  
Programa „Daphne II“ 2004-2008 m.: kova su smurtu prieš vaikus, jaunima ir moteris (PES, D)
Seksualine bei reprodukcine sveikata ir teises: Anne Van Lancker (PES, B)
Kruties vežys Europos Sajungoje: Karin Jöns (PES, D)
Pasaulio sveikatos organizacija (moters sveikata)
Programa „Daphne“
  
Oficialusis leidinys - galutiniai aktai:
  
Programa „Daphne II“ 2004-2008 m.: kova su smurtu prieš vaikus, jaunima ir moteris – procesas dar nebaigtas
Seksualine bei reprodukcine sveikata ir teises – Parlamento priimtas tekstas
Kruties vežys Europos Sajungoje – Parlamento priimtas tekstas

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004