To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εν δράσει
Τα κυριότερα σημεία 1999-2004

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο
Μεταρρύθμιση της ΕΕ
Διεύρυνση
Δικαιώματα των πολιτών
Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
Εξωτερικές σχέσεις
Περιβάλλον /
Προστασία των καταναλωτών
Μεταφορές /
Περιφερειακή Πολιτική
Γεωργία / Αλιεία
Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
Απασχόληση και κοινωνική πολιτική / Δικαιώματα των γυναικών
Εσωτερική αγορά / Βιομηχανία / Ενέργεια / Έρευνα
Τηλεπικοινωνίες
Διαδίκτυο
Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας /
Κοινωνία της πληροφορίας
Τηλεοπτική και κινηματογραφική βιομηχανία
Η απελευθέρωση της ενέργειας
Ανανεώσιμη ενέργεια
Έρευνα
(6ο πρόγραμμα-πλαίσιο)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Τηλεπικοινωνίες - νέοι κανόνες για την ψηφιακή εποχή

Αποτέλεσμα των νέων νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποβλέπουν στην τόνωση του ανταγωνισμού στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών αναμένεται να είναι οι χαμηλότερες τιμές και η αύξηση της ελευθερίας εκλογής των καταναλωτών. Η νομοθεσία θα δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε πανευρωπαϊκή κλίμακα απλουστεύοντας τους κανονισμούς που διευκολύνουν την είσοδο νέων εταιρειών στην αγορά, έτσι ώστε τα πρώην κρατικά μονοπώλια να μην απολαμβάνουν πλέον αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η νομοθεσία περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας, τη συνεκτίμηση των αναγκών των χρηστών με ειδικές ανάγκες και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου της υποδομής τηλεπικοινωνιών.

Το νέο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών καλύπτει όλα τα δορυφορικά και επίγεια δίκτυα επικοινωνιών: δημόσια τηλεφωνία, διαδίκτυο, καλωδιακή τηλεόραση, κινητή τηλεφωνία και επίγειες μεταδόσεις. Έχει στόχο να προσαρμόσει την τρέχουσα κοινοτική νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών στις σημαντικές τεχνολογικές προόδους που έχουν σημειωθεί στους κλάδους αυτούς τα τελευταία χρόνια. Η νομοθεσία είναι τεχνολογικών ουδέτερη, πράγμα που σημαίνει ότι τοποθετεί όλα τα δίκτυα μετάδοσης σε ίση μοίρα και παρέχει στην ΕΕ μια ρυθμιστική συγκρότηση που ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό και τοποθετεί την Ευρώπη πολύ μπροστά από τους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της. Έχοντας ως στόχο να καταργήσει τη γραφειοκρατία που παρακωλύει την είσοδο στις εθνικές αγορές, η νομοθεσία εξορθολογίζει τους κανόνες για τους παράγοντες της αγοράς και τους καθιστά συνεπείς σε ολόκληρη την ΕΕ. Η όλη δέσμη (5 οδηγίες και ένας κανονισμός) περιγράφεται στα επόμενα, με εξαίρεση την οδηγία περί προστασίας δεδομένων η οποία καλύπτεται στο θεματολογικό δελτίο σχετικά με το Διαδίκτυο.

Ένα ομοιόμορφο ρυθμιστικό πλαίσιο

Η πρώτη οδηγία δημιουργεί ένα προεξάρχον νομικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εκθέτει αρχές και στόχους για τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την διαχείριση περιορισμένων πόρων όπως το φάσμα των ραδιοφωνικών συχνοτήτων. Αν και ενέκρινε αυτή την οδηγία, το Κοινοβούλιο επέμεινε οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να έχουν επίσης την υποχρέωση να προωθούν πολιτικές για την καλλιέργεια της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας καθώς και του πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, χάρη στο Κοινοβούλιο, οι στόχοι πολιτικής του νέου πλαισίου περιλαμβάνουν πλέον τον συγκεκριμένο στόχο ότι όλοι οι πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών με ειδικές ανάγκες, πρέπει να είναι σε θέση να αντλούν μέγιστο όφελος από πλευράς δυνατότητας εκλογής, τιμής και αξίας των χρημάτων τους.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πίεσαν επίσης να υπάρχει μεγαλύτερη συμβατοτητα (ή "διαλειτουργικότητα") ανάμεσα στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες της ψηφιακής τηλεόρασης, ζητώντας όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά να χρησιμοποιούν μια ενιαία πρότυπη τεχνολογία (την Οικιακή Πλατφόρμα Πολυμέσων). Ωστόσο, οι υπουργοί βιομηχανίας στο Συμβούλιο υποστήριξαν ότι η τυποποίηση πρέπει να εκπορεύεται από τη βιομηχανία και να είναι εθελοντική. Επετεύχθη συμβιβασμός ανάμεσα στις δύο απόψεις: τα κράτη μέλη απλώς υποχρεούνται να "ενθαρρύνουν" τους φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων ψηφιακής τηλεόρασης να χρησιμοποιούν τέτοια πρότυπα, αλλά η Επιτροπή θα επανεξετάσει την κατάσταση ύστερα από ένα χρόνο με στόχο την ενδεχόμενη εισαγωγή υποχρεωτικού προτύπου ύστερα από δημόσια διαβούλευση.

Αδειοδότηση

Για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να επιτραπεί στους παρόχους υπηρεσιών και τους καταναλωτές να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο τα ρυθμιστικά εμπόδια στην είσοδο στην αγορά. Κατά συνέπεια, η δεύτερη οδηγία επιδιώκει να τυποποιήσει τις διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών σε παρόχους υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αντικαθιστώντας έτσι το υφιστάμενο ετερόκλητο σύνολο των εθνικών κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίοι έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν και επιθυμεί διακαώς να ενθαρρυνει νέες εταιρείες να εισέλθουν στην αγορά, επέμεινε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να προσφέρουν αποζημίωση στους υφιστάμενους φορείς εκμετάλλευσης εάν περιορίσουν ή καταργήσουν τα δικαιώματα των εν λόγω φορέων εκμετάλλευσης να εγκαθιστούν νέες τεχνικές εγκαταστάσεις. Επίσης οι βουλευτές ζήτησαν να δημοσιεύονται σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης οι πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, τους όρους, τις διαδικασίες, τα τέλη και τις αμοιβές.

Πρόσβαση στο Δίκτυο

Ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη ρυθμίζουν την πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την αλληλοσύνδεση των δικτύων, έχει επίσης κεφαλαιώδη σημασία. Κατά συνέπεια, μια περαιτέρω οδηγία έχει στόχο να τυποποιήσει τις διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις στη ρύθμιση. Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί ο αειφόρος ανταγωνισμός και η διαλειτουργικότητα μεταξύ υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το Κοινοβούλιο επιθυμούσε διακαώς να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στην τιμολόγηση, έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η αγορά, και για το λόγο αυτό επέμεινε ότι η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί και να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε χρεώσεις συμβάλλουν στις τιμές που καταβάλλουν οι τελικοί χρήστες. Επίσης, οι βουλευτές ανησυχούσαν μήπως η νέα υποδομή, όπως οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας, προκαλεί ζημιά στο περιβάλλον ή αισθητική ρύπανση του τοπίου. Χάρη στο Κοινοβούλιο, οι εθνικές κυβερνήσεις υποχρεούνται πλέον να λάβουν μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν αυτό το πρόβλημα.

Εγγύηση καθολικής υπηρεσίας

Μια άλλη οδηγία έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι υπηρεσίες καλής ποιότητας θα είναι δημόσια διαθέσιμες σε ολόκληρη την Ευρώπη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αγορά δεν καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες των χρηστών. Στο θέμα αυτό, το Κοινοβούλιο επέμεινε να λάβουν οι κυβερνήσεις μέτρα για να εξασφαλίσουν προσιτή πρόσβαση των χρηστών με αναπηρίες και με ειδικές κοινωνικές ανάγκες στις δημόσιες χερσαίες τηλεφωνικές υπηρεσίες. Οι βουλευτές υπογράμμισαν επίσης για μια ακόμη φορά την ανάγκη για τιμολογική διαφάνεια και επεδίωξαν επιτυχώς να παρέχονται στους καταναλωτές τα δεδομένα που έχουν ανάγκη ώστε να μπορούν να επιλέγουν εμπεριστατωμένα ανάμεσα σε διαφορετικά πακέτα χρήσης.

Φτηνότερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Τέλος, οι βουλευτές του Κοινοβουλίου είχαν καθοριστική συνεισφορά σε ένα κανονισμό ο οποίος έχει μειώσει το κόστος της χρήσης του Διαδικτύου, ανοίγοντας τις τοπικές αγορές πρόσβασης στο μεγαλύτερο ανταγωνισμό και στην τεχνική καινοτομία. Η νομοθετική αυτή διάταξη έχει τον μάλλον άκομψο τίτλο "αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο".

Ο "τοπικός βρόχος" είναι το τελικό τμήμα καλωδίων σε ένα δίκτυο επικοινωνιών το οποίο συνδέει τον καταναλωτή με το δίκτυο. Κατά παράδοση ιδιοκτήτης του είναι η τοπική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, η οποία συνήθως είναι μονοπώλιο ή πρώην μονοπώλιο. Εάν η πρόσβαση στον τοπικό βρόχο δεν είναι ανοικτή σε νέους φορείς που εισέρχονται στην αγορά, χάνονται οι ευκαιρίες για αυξημένο ανταγωνισμό και καινοτομία. Ο τοπικός βρόχος ήταν ένα από τα λιγότερα ανταγωνιστικά τμήματα της ελευθερωμένης αγοράς τηλεπικοινωνικών, αλλά τώρα η "αδεσμοποίητη" ή ελευθρωμένη πρόσβαση έχει τονώσει τον ανταγωνισμό και δίνει ώθηση στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ευρώπη.

Το Κοινοβούλιο επέμεινε ο κανονισμός να περιλαμβάνει κατάλογο των ελάχιστων πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν οι υφιστάμενοι φορείς εκμετάλλευσης στους νεοεισερχόμενους στην αγορά. Και για να αποφευχθεί η κωλυσιεργία των παλαιών μονοπωλίων, οι βουλευτές ζήτησαν να θεσπιστεί αποζημίωση των νεοεισερχόμενων εάν δεν συμμορφωθούν οι υφιστάμενοι φορείς εκμετάλλευσης. Ο κανονισμός προωθήθηκε με ταχύτερη στη νομοθετική διαδικασία και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2001, έτσι ώστε οι καταναλωτές να επωφεληθούν ταχύτερα από το μεγαλύτερο ανταγωνισμό και τις χαμηλότερες τιμές. Το υπόλοιπο τμήμα της νομοθετικής δέσμης μέτρων τέθηκε σε ισχύ στις 24 Ιουλίου 2003.

Τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενεάς

Εκτός από τη νομοθετική δέσμη μέτρων, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν ψήφισμα το Φεβρουάριο του 2003 το οποίο ζητεί επιμερισμό της υποδομής δικτύου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και δικτύων τρίτης γενεάς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος στην τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας. Η πλέον πρόσφατη τεχνολογία, η ονομαζόμενη "τρίτης γενεάς" (ή 3G) είναι ένας όρος του κλάδου ο οποίος δηλώνει ένα σύνολο διεθνών προτύπων και τεχνολογιών που έχουν στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Προσφέρει επεκτάσεις σε τρέχουσες εφαρμογές, μεταξύ των οποίων μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων και αυξημένη χωρητικότητα για μετάδοση φωνής και δεδομένων.

Το Κοινοβούλιο θεωρεί ως βασική προτεραιότητα την δημιουργία υποδομής για το μερισμό δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη έτσι ώστε τα δίκτυα και υπηρεσίες τρίτης γενεάς να μπορούν να αναπτυχθούν γρηγορότερα και φτηνότερα. Οι βουλευτές θέλουν να εκδώσει η Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές προς τούτο, τονίζουν όμως ότι δεν είναι απαραίτητη νομοθεσία δεδομένου ότι το βασικό είναι να αφεθεί η αγορά να λειτουργήσει ελεύθερα. Το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι δεν υπάρχει ανάγκη ανησυχίας για τους κινδύνους για την υγεία, δεδομένου ότι τα επίπεδα έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που παράγονται από τον εξοπλισμό κινητής τηλεφωνίας στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι ήδη πολυ κάτω από τα όρια που συνιστά η Διεθνής Οργάνωση Υγείας.  
Εισηγητές:
  
Κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Reino Paasilinna (PES, FIN)
Αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Angelika Niebler (EPP-ED, D)
Πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και διασύνδεσή τους: Renato Brunetta (EPP-ED, I)
Καθολική υπηρεσία και δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Malcolm Harbour (EPP-ED, UK)
Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο: Nicholas Clegg (ELDR, UK)
Τεχνολογία τρίτης γενεάς: Danielle Auroi (Greens/EFA, F)
  
Επίσημη Εφημερίδα - τελικές πράξεις:
  
Κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και διασύνδεσή τους
Καθολική υπηρεσία και δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο
Τεχνολογία τρίτης γενεάς

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004