To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εν δράσει
Τα κυριότερα σημεία 1999-2004

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο
Μεταρρύθμιση της ΕΕ
Διεύρυνση
Δικαιώματα των πολιτών
Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
Εξωτερικές σχέσεις
Περιβάλλον /
Προστασία των καταναλωτών
Μεταφορές /
Περιφερειακή Πολιτική
Γεωργία / Αλιεία
Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
Απασχόληση και κοινωνική πολιτική / Δικαιώματα των γυναικών
Εσωτερική αγορά / Βιομηχανία / Ενέργεια / Έρευνα
Τηλεπικοινωνίες
Διαδίκτυο
Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας /
Κοινωνία της πληροφορίας
Τηλεοπτική και κινηματογραφική βιομηχανία
Η απελευθέρωση της ενέργειας
Ανανεώσιμη ενέργεια
Έρευνα
(6ο πρόγραμμα-πλαίσιο)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Να διατηρηθεί η Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της έκρηξης του Διαδικτύου

Η έκρηξη που σημειώνεται στη χρήση του Διαδικτύου (Internet) τα λίγα τελευταία χρόνια ώθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει ευρύ φάσμα νομοθετικών διατάξεων, με την ελπίδα ότι θα αυξήσουν τα οφέλη της νέας αυτής τεχνολογίας και παράλληλα θα προστατεύσουν το κοινό και τις επιχειρήσεις από τις ανεπιθύμητες παρενέργειες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη νομοθεσία αυτή, ιδιαίτερα όσον αφορά την καθιέρωση ενός νέου ονόματος περιοχής ανωτάτου επιπέδου .eu, και σχετικά με την περιστολή των οχληρών μαζικών μηνυμάτων (σπαμ) ενισχύοντας την προστασία δεδομένων και αυξάνοντας τον προϋπολογισμό ενός προγράμματος που αποβλέπει στην αύξηση της ασφάλειας των δικτύων.

Από την εποχή που καθιερώθηκε η διευθυνσιοδότηση στο Διαδίκτυο, τα ονόματα περιοχής ανωτάτου επιπέδου βασίζονταν σε γράμματα όπως .int, .com, .net και .org. Περίπου 20 εκατομμύρια διευθύνσεις έχουν καταχωρηθεί με βάση αυτές τις συντμήσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια υπήρξε ζήτηση για όνομα περιοχής .eu , έτσι ώστε να προωθηθεί μια ευρωπαϊκή ταυτότητα και να εκφραστεί η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως νομικού χώρου. Χάρη σε μια νέα κοινοτική ρύθμιση ένα τέτοιο όνομα περιοχής έχει πλέον δημιουργηθεί με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να το χρησιμοποιούν για τις ιστοθέσεις τους και τις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου εφόσον το επιθυμούν. Το νέο όνομα περιοχής δεν αντικαθιστά τις υφιστάμενες περιοχές όπως .fr, .de και .co.uk αλλά προσφέρεται ως εναλλακτική λύση. Ωστόσο, με τον καιρό το όνομα περιοχής .eu αναμένεται να γίνει εξίσου διαδεδομένο με τα .com ή .org.

Ο κανονισμός με τον οποίο δημιουργείται το όνομα περιοχής .eu προέβλεπε ένα μητρώο για τη διαχείριση της περιοχής. Έκτοτε έχει επιλεγεί ένας οργανισμός για την εκτέλεση αυτής της εργασίας: πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ονομάτων Περιοχής (EURID), έναν ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό φορέα ο οποίος θα διαπιστεύει εταιρείες που θα πραγματοποιούν τις καταχωρήσεις. Οποιοσδήποτε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμός εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικαιώμα να καταχωρεί ονόματα περιοχής .eu. Οι καταχωρήσεις θα είναι δυνατές από το δεύτερο εξάμηνο του 2004, αλλά πρόκειται να εισαχθούν σταδιακά, έτσι ώστε οι κάτοχοι προηγούμενων δικαιωμάτων να έχουν την ευκαιρία να καταχωρηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεσπίσει κανόνες για τις κερδοσκοπικές και καταχρηστικές καταχωρήσεις, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα γλωσσικά ζητήματα.

Η βασική συνεισφορά του Κοινοβουλίου στη νομοθεσία αυτή ήταν ότι εξέθεσε αναλυτικότερα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συγκροτηθεί το μητρώο, εξασφάλισε ότι θα λειτουργεί με ίσους όρους, διαφάνεια και ανεξαρτησία. Επίσης το Κοινοβούλιο επέμεινε σε περίπτωση αντιδικιών το μητρώο να προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας είτε δωρεάν είτε σε τιμή κόστους. Τέλος, ύστερα από πίεση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ηλεκτρονικοί έμποροι που έχουν καταγραφεί στο όνομα περιοχής .eu θα υπογράψουν τελικά κώδικα συμπεριφοράς και θα συμμετάσχουν σε εξωδικαστικό σύστημα επίλυσης διαφορών έτσι ώστε οι καταναλωτές να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στη ζώνη .eu.

Πώς να σταματήσουμε τα οχληρά μηνύματα και να κάνουμε ασφαλέστερες τις αγορές μέσω Διαδικτύου

Το Κοινοβούλιο επηρέασε επίσης μια οδηγία που αφορά την προστασία δεδομένων και του ιδιωτικού βίου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Στο ζήτημα της προστασίας δεδομένων οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξαν με επιτυχία ότι παρόλο που τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακάμπτουν τους κανόνες προστασίας δεδομένων προκειμένου να διερευνούν ποινικές υποθέσεις ή να διασφαλίζουν την εθνική ή τη δημόσια ασφάλεια, πρέπει να επιτρέπεται να το κάνουν μόνο εάν τα μέτρα είναι "απαραίτητα, κατάλληλα και αναλογικά" σε μια δημοκρατική κοινωνία. Εάν τα κράτη μέλη επιθυμούν να διατηρούν δεδομένα - πράγμα το οποίο βάσει της οδηγίας μπορούν να πράττουν μόνο για περιορισμένη χρονική περίοδο - η νομοθεσία τους πρέπει να συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου καθώς και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σε σχέση με το πρόβλημα των μαζικών οχληρών μηνυμάτων, το Κοινοβούλιο ήταν αρχικά διχασμένο σχετικά με τον καλύτερο τρόπο καταπολέμησης των ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπό άμεσου μάρκετινγκ (που περιλαμβάνουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ανεπιθύμητα φαξ και τις κλήσεις σε αυτόματους τηλεφωνητές). Ορισμένοι βουλευτές έκλιναν προς ένα σύστημα ρητής συμμετοχής ("opt-in") το οποίο θα απαιτούσε να έχουν δώσει οι πελάτες την πρότερη συγκατάθεσή τους έτσι ώστε να μπορούν εταιρείες ή οργανισμοί να τους στείλουν τέτοια μηνύματα. Άλλοι προτιμούσαν ένα σύστημα ρητής εξαίρεσης ("opt-out") το οποίο θα επέτρεπε αρχικώς να αποστέλλονται ανεπιθύμητα μηνύματα αλλά οι πελάτες θα είχαν στη συνέχεια το δικαίωμα να ζητούν την αφαίρεσή τους από τον κατάλογο των παραληπτών. Άλλοι βουλευτές πάλι πίστευαν ότι το ζήτημα θα πρέπει να αφεθεί σε κάθε κράτος μέλος.

Ύστερα από ανταλλαγή απόψεων που χαρακτηρίσθηκε από ιδιαίτερο πάθος, οι βουλευτές τελικά υποστήριξαν ευρέως ένα σύστημα ρητής συμμετοχής για όλους αυτούς τους τύπους ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ωστόσο, πρόσθεσαν έναν όρο σύμφωνα με τον οποίο εάν μια εταιρεία ή ένα άτομο αποκτήσει στοιχεία ηλεκτρονικών διευθύνσεων από τους πελάτες του κατά την πώληση προϊόντων, μπορεί να χρησιμοποιεί τα ίδια στοιχεία για άμεσο μάρκετινγκ παρόμοιων προϊόντων του, υπό τον όρο ότι οι πελάτες ενημερώνοντας σαφώς ότι μπορούν να προβάλλουν αντιρρήσεις εύκολα και δωρεάν.

Σε μια άλλη οδηγία, η οποία αποβλέπει στην άρση των εμποδίων στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην τυποποίηση της νομοθεσίας για τις αγορές μέσω Διαδικτύου, οι βουλευτές επέμειναν τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών που διαβιβάζουν ανεπιθύμητα εμπορικά μηνύματα θα συμβουλεύονται τακτικά τα μητρώα ρητής εξαίρεσης που διατηρούνται σε κάθε κράτος μέλος.

Βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων

Τα ανεπιθύμητα οχληρά μηνύματα και οι εισβολές, πέρα από τις ενοχλήσεις που προκαλούν, είναι τα πιο δαπανηρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Διαδικτύου σήμερα. Εταιρείες και οργανισμοί μπορούν να δεχτούν εξοντωτικά πλήγματα από ηλεκτρονιή κατασκοπεία ή με τη διείσδυση ιών στα δίκτυά τους. Για να βοηθήσει την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα Modinis για την παρακολούθηση του προγράμματος δράσης Η-Ευρώπη 2005 που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβώνας. Το πρόγραμμα αυτό που έχει περίοδο ισχύος από το 2003 έως το 2005, έχει στόχο να βοηθήσει την εξάπλωση της βέλτιστης πρακτικής στην τεχνολογία των πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, να αναλύσει τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της κοινωνίας των πληροφοριών και να βελτίωσει την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών.

Το Κοινοβούλιο αρχικά υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής για προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα αυτό, αλλά το Συμβούλιο Υπουργών επιδίωξε τη μείωση του ποσού αυτού σε 20 εκατ. Τότε οι βουλευτές δέχτηκαν συμβιβασμό σε ποσό 21 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να επιτρέψει στο πρόγραμμα να πετύχει τους στόχους του.  
Εισηγητές:
  
Υλοποίηση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu : Colette Flesch (ELDR, L)
Πολυετές πρόγραμμα για την παρακολούθηση του σχεδίου eEurope (MODINIS): Imelda Mary Read (PES, UK)
Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και προστασία του ιδιωτικού βίου στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Marco Cappato (IND ,I)
Νομικές πλευρές των υπηρεσιών της κοινωνίας των πολιτών: Ana Palacio Vallelersundi (EPP-ED, E) - δεν είναι πλέον μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  
Επίσημη Εφημερίδα - τελικές πράξεις:
  
Υλοποίηση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu
Πολυετές πρόγραμμα για την παρακολούθηση του σχεδίου eEurope (MODINIS)
Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και προστασία του ιδιωτικού βίου στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Νομικές πλευρές των υπηρεσιών της κοινωνίας των πολιτών

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004