Parlament Europejski w działaniu
Najważniejsze
wydarzenia 1999-2004

 
Parlament Europejski (PE)
Reforma UE
Rozszerzenie
Prawa obywatelskie
Wymiar Sprawiedliwości
i Sprawy wewnętrzne
Stosunki zewnętrzne
Bezpieczeństwo i obrona
Prawa człowieka
Bałkany
Porozumienia z państwami trzecimi
Handel zewnętrzny
Współpraca i rozwój
UE - AKP
Miny przeciwpiechotne
Środowisko
i ochrona konsumenta
Transport /
Polityka regionalna
Rolnictwo / Rybołówstwo
Polityka gospodarcza
i walutowa
Polityka społeczna
i zatrudnienia / Prawa kobiet
Rynek wewnętrzny / Przemysł / Energia / Badania i Rozwój
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Światowa Organizacja Handlu powinna działać przejrzyściej!

Z handlem zagranicznym mają do czynienia wszyscy i to wszędzie - bez handlu nie byłoby bananów w Wiedniu, a także lekarstw europejskich w Nowym Jorku. Temat jest jednak złożony. Negocjacje o kwotach i cłach wydają się zbiurokratyzowane. Światową Organizację Handlu (WTO) wielu postrzega jako kolosa o nieprzejrzystym działaniu, na którego nikt z zewnątrz nie ma wpływu. Protesty przeciwników globalizacji na szczytach WTO stały się codziennością. Dlatego deputowani Parlamentu Europejskiego, jako przedstawiciele obywateli Europy, walczą o większą przejrzystość i większy wpływ na negocjacje WTO.

Blisko jedna piąta światowego importu i eksportu przypada na Unię Europejską, a to oznacza, że "handel światowy" jest kwestią wyjątkowo istotną dla UE. Sposób pracy WTO jest jednak dla wielu osób niejasny. Krążą nawet na ten temat najróżniejsze pogłoski. To wcale nie dziwi, bo przecież WTO zajmuje się całą paletą różnych tematów, a konferencje ministrów mają miejsce z reguły za zamkniętymi drzwiami. Rośnie brak zaufania w stosunku do Organizacji. A przecież z handelem światowym i globalizacją związane jest duże ryzyko, ale i ogromne szanse. Kwestie te powinny zostać przedyskutowane w poszczególnych parlamentach oraz, w dalszej przyszłości, w zgromadzeniu złożonym z parlamentarzystów państw członkowskich WTO.

Więcej demokracji w Światowej Organizacji Handlu

Deputowani europejscy starają się doprowadzić do większej otwartości WTO oraz silniejszej parlamentarnej i demokratycznej legitymacji Organizacji. W imieniu państw UE negocjacje w ramach WTO prowadzi Komisja Europejska. Parlament Europejski wysunął jednak inicjatywę stworzenia dodatkowego 'wymiaru parlamentarnego' w WTO. Wspólnie z Unią Międzyparlamentarną (IPU) organizuje konferencje parlamentarne w ramach WTO. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce we wrześniu podczas Konferencji Ministrów WTO w Cancún. Spotkało się wówczas 240 deputowanych z blisko 70 krajów, debatując przez dwa dni nad kwestiami rolnictwa, usług oraz nad tym, w jaki sposób stworzyć chorym w krajach rozwijających się dostęp do tanich lekarstw.

Żądania deputowanych dotyczące "wymiaru parlamentarnego" sięgają konferencji ministrów WTO w Seattle pod koniec 1999 roku. Ostre protesty i bójki uliczne związane z konferencją uświadomiły zgromadzonym w drastyczny sposób, jak ogromny jest brak zaufania do WTO, która dla wielu jest symbolem negatywnych skutków globalizacji. Dla deputowanych Parlamentu Europejskiego i ich kolegów z innych krajów stało się to przyczyną do nawiązania ściślejszej współpracy i wysunięcia wspólnego żądania lepszej informacji o działaniach WTO. Bo przecież, jak argumentują deputowani, decyzje Światowej Organizacji Handlu mają bezpośredni wpływ na życie wszystkich obywateli, stąd zadaniem deputowanych ich udział w konsultacjach.

Wyborcy oczekują większej władzy decyzyjnej

W UE Komisja informuje Parlament o wynikach negocjacji w WTO i dyskutuje z deputowanymi nad poszczególnymi kwestiami oraz strategiami działania. Parlamentarzyści tymczasem przekazują Komisji swoje zalecenia. W ostatnich latach kwestie te dotyczyły, obok zwiększenia prawa głosu, czterech dużych tematów, w ramach tak zwanej rundy rokowań z Doha: większej integracji krajów rozwijających się, reformy rolnej, sektora usług oraz sposobów ochrony dóbr niematerialnych, np. lekarstw, przy jednoczesnym zabezpieczeniu potrzeb ciężko chorych w krajach rozwijających się. Ostatnio Komisarz Europejski ds. Handlu Pascal Lamy przedstawiał deputowanym sprawozdanie z zakończonych fiaskiem rozmów z Cancún i poddał między innymi w wątpliwość obecny system WTO - na przykład podejmowanie decyzji na zasadzie konsensusu.

Deputowanym PE powyższe rozwiązanie jednak nie wystarcza. To, czego chcą, to rola doradcza parlamentarzystów wszystkich państw członkowskich WTO. Szczególnie ważna jest tu wymiana informacji. Dla przykładu na konferencji w Cancún parlamentarzyści z Mali mogli wyjaśnić, dlaczego bawełna jest tak ważnym produktem w ich kraju, zaś ich koledzy z innych państw mogli przekazać przemyślenia dotyczące kwestii bawełny swoim rządom biorącym udział w negocjacjach.

Ponieważ wymiana informacji między parlamentarzystami ma wiele pozytywnych skutków, 240 deputowanych, którzy spotkali się w Cancún, postanowiło spotykać się co roku. Parlament Europejski wystosował już odpowiednie zaproszenie na rok przyszły. W planie obrad mają znaleźć się między innymi konsultacje na temat reformy WTO - temat, który dla deputowanych PE ma szczególne znaczenie w nawiązaniu do nieudanych negocjacji z Cancún.

Pod pojęciem "wymiar parlamentarny" kryją się różne modele stałej współpracy deputowanych PE i ich kolegów z parlamentów narodowych w WTO. Jedną z propozycji jest stworzenie zgromadzenia parlamentarnego WTO, choć dziś wydaje się to utopią. Musiałyby się na to zgodzić wszystkie państwa członkowskie WTO, które obecnie nie są nawet zgodne co do rundy rokowań z Doha. Wszystkie opcje mają na celu jedno - dzięki nowemu rozwiązaniu parlamentarzyści chcą osiągnąć większą przejrzystość pracy Światowej Organizacji Handlu oraz wywierać wpływ na decyzje WTO, tak jak oczekują tego ich wyborcy.

Hasła

Światowa Organizacja Handlu (WTO) - organizacja, skupiająca prawie 150 państw, ma za zadanie wspieranie i nadzór nad handlem światowym. WTO została utworzona w 1995 roku w ramach kontynuacji Układu Ogólnego o Taryfach Celnych i Handlu (GATT) i ma swoją siedzibę w Genewie. Od 2002 roku dyrektorem generalnym jest Supachai Panitchpakdi z Tajlandii. Najwyższym organem decyzyjnym WTO są konferencje ministrów. Szczyty WTO odbywają się przynajmniej raz na dwa lata. Pomiędzy spotkaniami organizacją kieruje Rada Ogólna WTO.

Runda rokowań z Doha - pod koniec 2001 roku członkowie WTO, na spotkaniu w Doha w Katarze, postanowili otworzyć nową rundę rokowań. Ma ona służyć, podobnie jak poprzednich osiem rund, liberalizacji handlu światowego. Jasno postawionym celem rundy rokowań z Doha jest jednak przede wszystkim intensywniejsza integracja w struktury światowego handlu krajów rozwijających się oraz wspieranie ich w walce z ubóstwem. Dlatego właśnie runda ta nazywana jest również 'Agendą rozwoju z Doha'. Jednym z głównych tematów jest rolnictwo. Zakończona fiaskiem piąta konferencja ministrów WTO, odbywająca się od 10 do 14 września 2003 roku w meksykańskim Cancún, uważana była za ważny etap na drodze do zakończenia tej rundy rokowań handlowych.

Cancún miało być również sprawdzianem aktualnej sytuacji - co osiągnięto w rundzie rokowań z Doha, a co nadal jest do zrobienia. Podczas konferencji pojawiły się jednak duże rozbieżności, na przykład w negocjacjach z dziedziny rolnictwa lub też polityki inwestycyjnej i dotyczącej konkurencji. Rozmowy zakończyły się bezowocnie. W związku z tym planowane zakończenie rundy rokowań z Doha w 2004 roku może okazać się trudne.

Unia Międzyparlamentarna (IPU) - Unia Międzyparlamentarna jest związkiem parlamentów niezależnych państw z całego świata. Została utworzona w 1889 roku i ma swoją siedzibę w Genewie. Jej celem jest wymiana doświadczeń między różnymi parlamentami i parlamentarzystami, by w ten sposób przyczynić się do rozwoju międzynarodowej współpracy i pokoju. IPU liczy obecnie 138 członków stałych i pięciu stowarzyszonych. Również UE jest członkiem stowarzyszonym.  
Sprawozdawcy:
  
WTO Runda Milenijna: Konrad Schwaiger (EPP-ED, D)
WTO - agenda zintegrowana: Konrad Schwaiger (EPP-ED, D)
Stosunki handlowe z krajami uprzemyslowionymi: Erika Mann (PES, D)
Otwartosc i demokracja w handlu miedzynarodowym: Harlem Désir (PES, F)
Co to jest WTO?
  
Dziennik Urzedowy - postanowienia koncowe:
  
Runda Milenijna WTO - tekst przyjety przez Parlament
WTO - agenda zintegrowana - tekst przyjety przez Parlament
Stosunki handlowe z krajami uprzemyslowionymi - tekst przyjety przez Parlament
Otwartosc i demokracja w handlu miedzynarodowym
Rezolucja poprzedzajaca Cancun - tekst przyjety przez Parlament
Rezolucja na zakonczenie rokowan z Cancun - tekst przyjety przez Parlament

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004