To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εν δράσει
Τα κυριότερα σημεία 1999-2004

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο
Μεταρρύθμιση της ΕΕ
Διεύρυνση
Δικαιώματα των πολιτών
Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
Εξωτερικές σχέσεις
Ασφάλεια και άμυνα
Ανθρώπινα δικαιώματα
Βαλκάνια
Συμφωνίες με κράτη εκτός της ΕΕ
Εξωτερικό εμπόριο
Συνεργασία για την ανάπτυξη
EΕ- ΑΚΕ
Νάρκες κατά του προσωπικού
Περιβάλλον /
Προστασία των καταναλωτών
Μεταφορές /
Περιφερειακή Πολιτική
Γεωργία / Αλιεία
Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
Απασχόληση και κοινωνική πολιτική / Δικαιώματα των γυναικών
Εσωτερική αγορά / Βιομηχανία / Ενέργεια / Έρευνα
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια!

Το διεθνές εμπόριο αφορά όλους ανεξαιρέτως. Χωρίς αυτό δεν θα υπήρχαν μπανάνες στη Βιέννη, ούτε ευρωπαϊκά φάρμακα στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, το θέμα είναι περίπλοκο και οι διαπραγματεύσεις για τις ποσοστώσεις και τους δασμούς είναι γεμάτες γραφειοκρατικές λεπτομέρειες. Πολλοί θεωρούν ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) είναι ένας αδιαφανής κολοσσός, τη δράση του οποίου είναι αδύνατον να επηρεάσουν όσοι βρίσκονται έξω από αυτόν. Κατά τις συνόδους κορυφής του ΠΟΕ, οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των αντιπάλων της παγκοσμιοποίησης δίνουν και παίρνουν. Για το λόγο αυτό, οι ευρωβουλευτές ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των πολιτών αγωνίζονται για περισσότερη διαφάνεια και επιρροή κατά τις διαπραγματεύσεις του Οργανισμού.

Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εισαγωγών και εξαγωγών να πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, το «παγκόσμιο εμπόριο» είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωσή. Όμως, ως προς τον τρόπο εργασίας του ΠΟΕ, παραμένουν πολλά αδιευκρίνιστα σημεία, και αντί για συγκεκριμένες πληροφορίες κυκλοφορούν γενικολογίες. Αυτό δεν είναι παράδοξο, διότι ο ΠΟΕ ασχολείται με πληθώρα θεμάτων και οι υπουργικές διασκέψεις του λαμβάνουν χώρα σε μεγάλο βαθμό πίσω από κλειστές πόρτες. Η δυσπιστία των πολιτών απέναντι στον ΠΟΕ αυξάνεται. Βεβαίως το παγκόσμιο εμπόριο και η παγκοσμιοποίηση όντως εμπεριέχουν κινδύνους, αλλά επίσης προσφέρουν πολλές ευκαιρίες. Αυτά θα έπρεπε να συζητούνται στο Κοινοβούλιο, αλλά επίσης, και τούτο αφορά το μέλλον, σε κοινοβουλευτική συνέλευση των κρατών μελών του Οργανισμού.

Για έναν πιο δημοκρατικό Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τάσσονται υπέρ της επικράτησης πιο ανοικτού πνεύματος στον ΠΟΕ και υπέρ της ισχυρότερης κοινοβουλευτικής, και κατά συνέπεια δημοκρατικής, νομιμοποίησης του Οργανισμού. Εντός του ΠΟΕ, οι διαπραγματεύσεις για λογαριασμό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να δημιουργήσει μια «κοινοβουλευτική διάσταση» στον ΠΟΕ. Μαζί με τη Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU), διοργανώνει κοινοβουλευτικές διασκέψεις σχετικά με τον ΠΟΕ. Η τελευταία από τις διασκέψεις αυτές πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της διάσκεψης υπουργών του Οργανισμού στο Κανκούν το Σεπτέμβριο. Συμμετείχαν 240 βουλευτές από 70 χώρες, οι οποίοι επί δύο ημέρες συζήτησαν σχετικά με τη γεωργική πολιτική και τις υπηρεσίες, καθώς και τρόπους ώστε να προσφέρονται φάρμακα σε προσιτή τιμή στούς ασθενείς στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις των βουλευτών για «κοινοβουλευτική διάσταση» ανάγονται από τη διάσκεψη υπουργών του ΠΟΕ στο Σιάτλ στα τέλη του 1999. Οι οργισμένες διαμαρτυρίες και οι συγκρούσεις στούς δρόμους με την ευκαιρία της διάσκεψης έδωσαν παραστατική εικόνα του μεγέθους της δυσπιστίας απέναντι στον οργανισμό, τον οποίο πολλοί θεωρούν ως ενσάρκωση των αρνητικών συνεπειών της παγκοσμιοποίησης. Για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους συναδέλφους τους από άλλες χώρες ήταν η ευκαιρία να δρομολογήσουν μια στενότερη συνεργασία και όλοι μαζί να απαιτήσουν στο μέλλον να ενημερώνονται καλύτερα για τις δραστηριότητες του ΠΟΕ. Υποστηρίζουν ότι, εφόσον οι αποφάσεις του ΠΟΕ έχουν άμεση επιρροή στη ζωή όλων των πολιτών, είναι καθήκον των αντιπροσώπων του λαού να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις.

Μεγαλύτερο δικαίωμα λόγου προς το συμφέρον των πολιτών

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή ήδη ενημερώνει το Κοινοβούλιο για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ, και ανταλλάσσει απόψεις με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ζητήματα και στρατηγικές, ενώ οι βουλευτές διαβιβάζουν τις συστάσεις τους στην Επιτροπή. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από το αίτημα για μεγαλύτερο δικαίωμα λόγου, βασική έμφαση δόθηκε σε τέσσερα σημαντικά ζητήματα: στο πλαίσιο του λεγόμενου γύρου διαπραγματεύσεων της Ντόχα, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων χωρών, στη μεταρρύθμιση της γεωργίας και στον τομέα των υπηρεσιών, και να βρεθεί τρόπος προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, π.χ. σε σχέση με τα φάρμακα, αλλά ταυτόχρονα να ικανοποιούνται οι ανάγκες των σοβαρά ασθενών σε αναπτυσσόμενες χώρες. Για παράδειγμα, πρόσφατα, ο επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πασκάλ Λαμί, μίλησε στούς βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη νέα αποτυχία των συνομιλιών στο Κανκούν και ταυτόχρονα αμφισβήτησε τις υφιστάμενες δομές του ΠΟΕ, όπως την αρχή ότι οι αποφάσεις προκύπτουν κατά βάση με συναίνεση.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που θέλουν είναι να συμμετέχουν και να εκφράζουν τη γνώμη τους βουλευτές από όλα τα κράτη μέλη του ΠΟΕ. Σημαντικό στοιχείο είναι και η ανταλλαγή απόψεων. Για παράδειγμα, στη διάσκεψη του Κανκούν βουλευτές από το Μαλί μπόρεσαν να εξηγήσουν για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικό για τη χώρα τους το βαμβάκι. Βουλευτές από άλλες χώρες μπόρεσε να μεταφέρουν τις σκέψεις τους σχετικά με την πολιτική για το βαμβάκι στις κυβερνήσεις τους που κάθονταν γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Δεδομένου ότι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ βουλευτών έχει πολλά θετικά αποτελέσματα, οι 240 βουλευτές στο Κανκούν αποφάσισαν να συναντώνται σε ετήσια βάση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκδώσει πρόσκληση για το επόμενο έτος. Η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, ένα θέμα το οποίο έχει ήδη αναδειχθεί από τους βουλευτές του ΕΚ σε ψήφισμά τους σχετικά με την αποτυχία των συνομιλιών του Κανκούν.

Ο όρος «κοινοβουλευτική διάσταση» καλύπτει πολλούς τρόπους με τους οποίους οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι συνάδελφοί τους από τα εθνικά Κοινοβούλιά επιθυμούν να καταξιωθούν ως σταθερό στοιχείο στη σκηνή του ΠΟΕ. Μία πρόταση, αν και προς το παρόν ουτοπική, είναι να ιδρυθεί πραγματική κοινοβουλευτική συνέλευση του ΠΟΕ. Ωστόσο, σε αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κράτη μέλη του ΠΟΕ, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν εμπλακεί σε έντονες διενέξεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις του γύρου της Ντόχα. Η ιδέα πίσω από όλες αυτές τις επιλογές είναι ότι θα βοηθούσαν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους να κάνουν διαφανέστερο το έργο του ΠΟΕ και να επηρεάσουν τις αποφάσεις του σύμφωνα με τις επιθυμίες των πολιτών που τους εξέλεξαν.

Λέξη κλειδί

Παγκόσμιος οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ): περιλαμβάνει περίπου εκατόν πενήντα μέλη και έχει ως καθήκον την προώθηση και εποπτεία των παγκόσμιων εμπορικών ανταλλαγών. Ο ΠΟΕ ιδρύθηκε το 1995 ως διάδοχος της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου και εδρεύει στη Γενεύη. Γενικός διευθυντής του από το 2002 είναι ο Ταϊλανδός Supachai Panitchpakdi. Ανώτατο σώμα λήψης αποφάσεων του ΠΟΕ είναι η διάσκεψη υπουργών. Οι διασκέψεις αυτές πραγματοποιούνται τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο χρόνια. Μεταξύ των διασκέψεων, τις υποθέσεις του ΠΟΕ διαχειρίζεται το Γενικό Συμβούλιο.

Γύρος της Ντόχα: Στα τέλη του 2001, τα κράτη μέλη του ΠΟΕ που συνεδρίασαν στη Ντόχα του Κατάρ αποφάσισαν να ανοίξουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων για το παγκόσμιο εμπόριο. Όπως και στους προηγούμενους οκτώ γύρους, το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί η Έλλη η ελευθέρωση των παγκόσμιων εμπορικών ανταλλαγών. Ωστόσο, δεδηλωμένος στόχος του γύρου της Ντόχα είναι, πάνω αποστολή' όλα, να ενταχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες σε μεγαλύτερο βαθμό στο παγκόσμιο εμπόριο και να υποστηριχθούν στον αγώνα τους εναντίον της φτώχειας. Για το λόγο αυτό, ο γύρος αυτός ονομάζεται επίσης αναπτυξιακός γύρος. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η γεωργία. Η αποτυχημένη πέμπτη διάσκεψη υπουργών στο Κανκούν του Μεξικού, από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2003, ήταν σημαντικό ορόσημο στο δρόμο προς την ολοκλήρωση του παρόντος γύρου. Υπήρχε επίσης η πρόθεση να γίνει στο Κανκούν ο απολογισμός όλων όσα έχουν επιτευχθεί στο γύρο της Ντόχα και όσων απέμενε να γίνουν. Ωστόσο κατά τη διάσκεψη ανέκυψαν σημαντικές διαφορές, για παράδειγμα στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη γεωργία και σχετικά με τις επενδύσεις και την πολιτική ανταγωνισμού. Οι συνομιλίες τέλειωσαν χωρίς αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια, αναμένεται να είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί ο γύρος της Ντόχα στα τέλη του 2004, όπως είχε προγραμματιστεί.

Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU): Η Διακοινοβουλευτική Ένωση είναι ένωση κοινοβουλίων κυρίαρχων κρατών από ολόκληρο τον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1889 και εδρεύει στη Γενεύη. Δεδηλωμένος στόχος της είναι η ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ των διαφόρων Κοινοβουλίων και των κοινοβουλευτικών ανδρών, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στη διεθνή συνεργασία και ειρήνη. Η Ένωση αριθμεί αυτή τη στιγμή 138 μέλη και 5 συνδεδεμένα μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Εισηγητές:
  
Γύρος χιλιετίας ΠΟΕ: Konrad Schwaiger (EPP-ED, D)
Ενσωματωμένη ημερήσια διάταξη ΠΟΕ: Konrad Schwaiger (EPP-ED, D)
Εμπορικές σχέσεις με ορισμένες βιομηχανικές χώρες: Erika Mann (PES, D)
Ανοικτό πνεύμα και δημοκρατία στο διεθνές εμπόριο: Harlem Désir (PES, F)
Τι είναι ο ΠΟΕ;
  
Επίσημη εφημερίδα - τελικές πράξεις:
  
Γύρος χιλιετίας ΠΟΕ - ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
Ενσωματωμένη ημερήσια διάταξη ΠΟΕ - ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
Εμπορικές σχέσεις με ορισμένες βιομηχανικές χώρες - ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
Ανοικτό πνεύμα και δημοκρατία στο διεθνές εμπόριο - ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
Ψήφισμα πριν από το Κανκούν - ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
Ψήφισμα μετά το Κανκούν - ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004