Elena KOUNTOURA
Elena KOUNTOURA

Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL

Член

Гърция - Coalition of the Radical Left (Гърция)

Начална страница Elena KOUNTOURA

Член

TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
DKOR
Делегация за връзки с Корейския полуостров
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
DMAS
Делегация за връзки с държавите от Машрек
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Последни дейности

Регулиране на проституцията в ЕС: трансгранични последици и въздействие върху равенството между половете и правата на жените (A9-0240/2023 - Maria Noichl) EL

14-09-2023
Писмени обяснения на вот

Στην Ολομέλεια του Ε.Κ., η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απείχε κατά τη ψήφιση της Έκθεσης «για τη ρύθμιση της πορνείας στην ΕΕ: οι διασυνοριακές της επιπτώσεις και ο αντίκτυπος στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών». Παρ’ ότι αναγνωρίζουμε την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση στα σύνθετα ζητήματα που θέτει το ψήφισμα, ταυτόχρονα διατηρούμε ισχυρές επιφυλάξεις για τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει το αίτημα για την ποινικοποίηση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών στην Ε.Ε., ιδίως σε σχέση με την ασφάλεια, την υγεία, την πρόσβαση σε αναγκαίες υπηρεσίες και την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο σεξ. Επίσης, σημειώνουμε την ανάγκη για αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα μεταξύ των Κρατών Μελών, ενώ στηρίζουμε την ανάγκη αναμόρφωσης του πεδίου της εργασίας στο σεξ, με σκοπό τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και την ίδια την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων, και πάντοτε με παράλληλα και αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση του trafficking.

Opaque procedures for modification of the Greek recovery and resilience plan EN

12-09-2023 E-002624/2023 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
01H262
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G00019
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex