Преглед на аналитичната таблица

Членове на ЕП по държава-членка и политическа група

Страна ЕНП S&D Renew Зелените/ECA ID ЕКР Левица НЧ Общо
Белгия 4 3 4 3 3 3 1 21
България 7 5 3 2 17
Чехия 5 1 5 3 2 4 1 21
Дания 1 3 6 2 1 1 14
Германия 30 16 7 25 9 1 5 3 96
Естония 1 2 3 1 7
Ирландия 5 2 2 4 13
Гърция 7 2 1 1 6 4 21
Испания 13 21 9 3 4 6 3 59
Франция 8 6 24 12 19 6 4 79
Хърватия 4 4 1 1 2 12
Италия 11 17 3 4 24 8 9 76
Кипър 2 2 2 6
Латвия 2 2 1 2 1 8
Литва 4 2 1 2 1 1 11
Люксембург 2 1 2 1 6
Унгария 1 5 2 13 21
Малта 2 4 6
Нидерландия 6 6 7 3 1 5 1 29
Австрия 7 5 1 3 3 19
Полша 16 7 1 1 27 52
Португалия 7 9 1 4 21
Румъния 14 10 8 1 33
Словения 4 2 2 8
Словакия 4 3 4 1 2 14
Финландия 3 2 3 3 2 1 14
Швеция 6 5 3 3 3 1 21
ЕС 176 145 103 71 65 64 39 42 705