Преглед на аналитичната таблица

Членове на ЕП по държава-членка и политическа група

Страна ЕНП S&D Renew Зелените/ECA ЕКР ID Левица НЧ Общо
Белгия 4 2 4 3 3 3 1 1 21
България 7 5 3 2 17
Чехия 5 1 5 3 4 1 1 1 21
Дания 1 3 6 2 1 1 14
Германия 29 16 7 25 1 9 5 4 96
Естония 1 2 3 1 7
Ирландия 5 2 2 4 13
Гърция 7 1 1 1 1 4 6 21
Испания 13 21 9 3 4 6 3 59
Франция 8 7 23 12 1 18 6 4 79
Хърватия 4 4 1 1 2 12
Италия 12 16 4 3 10 23 8 76
Кипър 2 2 2 6
Латвия 3 2 1 1 1 8
Литва 4 2 1 2 1 1 11
Люксембург 2 1 2 1 6
Унгария 1 5 2 13 21
Малта 2 4 6
Нидерландия 5 6 7 3 5 1 1 28
Австрия 7 5 1 3 3 19
Полша 16 7 1 1 27 52
Португалия 7 9 1 4 21
Румъния 14 10 7 1 1 33
Словения 4 2 2 8
Словакия 4 1 4 1 4 14
Финландия 3 2 3 3 2 1 14
Швеция 6 5 3 3 3 1 21
ЕС 176 141 102 72 68 59 37 49 704