Patrizia TOIA
Patrizia TOIA
Itálie

Datum narození : ,

9. volební období Patrizia TOIA

Politické skupiny

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Partito Democratico (Itálie)

Místopředsedkyně

 • 10-07-2019 / 19-01-2022 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Poslanci

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství

Náhradnice

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Výbor pro rozvoj
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 10-02-2020 / 19-01-2022 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Zvláštní výbor pro boj proti rakovině
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Výbor pro rozvoj
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Hlavní parlamentní činnost

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech, o změně nařízení (EU) 2019/1020 a směrnice (EU) 2019/904 a o zrušení směrnice 94/62/ES

19-07-2023 ITRE_AD(2023)746712 PE746.712v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bateriích a odpadních bateriích, o zrušení směrnice 2006/66/ES a o změně nařízení (EU) 2019/1020

29-09-2021 ITRE_AD(2021)692744 PE692.744v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

STANOVISKO ke strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu

16-07-2021 ITRE_AD(2021)689562 PE689.562v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k provádění stávajícího Evropského sboru solidarity na období 2021–2027

25-09-2023 DEVE_AD(2023)749019 PE749.019v02-00 DEVE
Beata KEMPA

STANOVISKO ke strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky

29-03-2023 ITRE_AD(2023)738770 PE738.770v02-00 ITRE
Christian EHLER

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014

01-02-2023 ITRE_AD(2023)737218 PE737.218v03-00 ITRE
Sara SKYTTEDAL

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené předsednictvu, Konferenci předsedů a kvestorům

Poslanci mohou klást předsedovi Parlamentu otázky týkající se plnění úkolů předsednictva, Konference předsedů a kvestorů. Čl. 32 odst. 2 jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci

V souladu s článkem 143 jednacího řádu může každý jednotlivýposlanec předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Tyto návrhy usnesení vyjadřují postoj jednotlivých poslanců, kteří je předložili. Přípustné návrhy jsou postoupeny příslušnému výboru, který rozhodne o tom, zda učiní kroky v návaznosti na návrh usnesení, a který, pokud ano, rozhodne o dalším postupu. Pokud se výbor rozhodne pro další postup, podrobnější informace jsou poskytnuty na této straně, pod dotčeným návrhem usnesení, Článek 143 jednacího řádu.

Prohlášení

Poslanec podepsal všechna níže uvedená prohlášení, ačkoli podpis není v on-line kopii viditelný.

Schůze

Packaging and Packaging Waste Regulation

Poslanci
TOIA Patrizia
Datum a místo:
Bruxelles
Ve funkci:
Zpravodaj pro stanovisko
Meeting related to procedure:
2022/0396(COD)
Kód přidruženého výboru nebo delegace
ITRE
Schůzka s:
Consorzio Nazionale per la Raccolta il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica

Packaging and Packaging Waste Regulation

Poslanci
TOIA Patrizia
Datum a místo:
Bruxelles
Ve funkci:
Zpravodaj pro stanovisko
Meeting related to procedure:
2022/0396(COD)
Kód přidruženého výboru nebo delegace
ITRE
Schůzka s:
Federazione italiana industriali produttori esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini

EU energy policies

Poslanci
TOIA Patrizia
Datum a místo:
Strasbourg
Ve funkci:
Poslanci
Kód přidruženého výboru nebo delegace
ITRE
Schůzka s:
Elettricità Futura