Patrizia TOIA Patrizia TOIA
Patrizia TOIA

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Italien - Partito Democratico (Italien)

Född : , Pogliano Milanese

9:e valperioden Patrizia TOIA

Politiska grupper

  • 02-07-2019 ... : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

  • 02-07-2019 ... : Partito Democratico (Italien)

Vice ordförande

  • 10-07-2019 ... : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Ledamot

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen

Suppleant

  • 02-07-2019 ... : Utskottet för utveckling
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
  • 10-02-2020 ... : Utskottet för transport och turism

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg