Pascal CANFIN : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen
 • 03-05-2014 / 30-06-2014 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Europe Écologie (Francie)
 • 03-05-2014 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Francie)

Místopředseda 

 • 15-10-2009 / 31-07-2011 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 08-10-2009 / 14-10-2009 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
 • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 28-03-2012 / 15-05-2012 : Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k problematice přístupu k základním bankovním službám  
- IMCO_AD(2012)486093 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k rámci pro správu a řízení evropských společností  
- IMCO_AD(2012)475892 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k tématu EU a Čína: nevyvážený obchod?  
- IMCO_AD(2011)469725 -  
-
IMCO 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vytvoření evropských stanov pro vzájemné pojišťovny, sdružení a nadace  
- P7_DCL(2010)0084 - Přijato  
Marc TARABELLA , Regina BASTOS , Pascal CANFIN , Marie-Christine VERGIAT , Renate WEBER  
Datum zahájení : 10-11-2010
Platné do : 10-03-2011
Přijato (datum) : 10-03-2011
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2011)0101
Počet signatářů : 386 - 10-03-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt