Morten LØKKEGAARD : Hjem 

Medlem 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

Stedfortræder 

Udvalget om International Handel 

Kontakt