Adamos ADAMOU Adamos ADAMOU
Adamos ADAMOU
Küpros

Sünnikuupäev : , Lemesos

Kuues ametiaeg Adamos ADAMOU

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou - Aristera - Nees Dynameis (Küpros)

Esimees

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks

Liikmed

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
 • 22-09-2004 / 14-03-2007 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kliimamuutuste ajutine komisjon

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Säästev põllumajandus ja biogaas: ELi õigusaktide läbivaatamise vajadus

19-12-2007 ENVI_AD(2007)396668 PE 396.668v02-00 ENVI
Adamos ADAMOU

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Tuberkuloos

23-03-2009 P6_DCL(2009)0038 Kehtivuse kaotanud
Dorette CORBEY John BOWIS Adamos ADAMOU Carl SCHLYTER Avril DOYLE
Algatatud : 23-03-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 195 - 08-05-2009

Kirjalik deklaratsioon: Ettepanek võtta toiduainete päritolu, kvaliteeti ja jälgitavust käsitleva täpse teabe andmiseks kasutusele selge märgistamisviis

02-02-2009 P6_DCL(2009)0008 Kehtivuse kaotanud
Cristiana MUSCARDINI Monica FRASSONI Christopher BEAZLEY Daniel DĂIANU Adamos ADAMOU
Algatatud : 02-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 301 - 08-05-2009

Kirjalik deklaratsioon: Fibromüalgia

01-09-2008 P6_DCL(2008)0069 Vastu võetud
Nicolae Vlad POPA Jolanta DIČKUTĖ Frieda BREPOELS Kathy SINNOTT Adamos ADAMOU
Algatatud : 01-09-2008
Tähtaeg : 18-12-2008
Vastu võetud (kuupäev) : 13-01-2009
Allakirjutanute nimekiri : P6_TA(2009)0014
Allakirjutanute arv : 418 - 18-12-2008

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.