Please fill this field
Ioan-Rareş BOGDAN Ioan-Rareş BOGDAN
Ioan-Rareş BOGDAN

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Roumanie - Partidul Naţional Liberal (Roumanie)

Date de naissance : , Ocna Mures

Accueil Ioan-Rareş BOGDAN

Membre

LIBE
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
D-US
Délégation pour les relations avec les États-Unis

Membre suppléant

AFET
Commission des affaires étrangères
ITRE
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
CULT
Commission de la culture et de l'éducation
PETI
Commission des pétitions
DLAT
Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine

Dernières activités

OPINION on artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector EN

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Avis - en tant que rapporteur fictif
Ondřej KOVAŘÍK

Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (A9-0124/2020 - José Gusmão) RO

10-07-2020
Explications de vote écrites

Statele membre și Uniunea Europeană trebuie să depună eforturi în vederea elaborării unei strategii coordonate pentru ocuparea forței de muncă și, în special, pentru promovarea unei forțe de muncă competente, calificate și adaptabile, precum și a unor piețe ale muncii capabile să reacționeze rapid la evoluția economiei, în vederea realizării obiectivelor de ocupare deplină a forței de muncă și de progres social și de creștere economică echilibrată.
Uniunea trebuie să combată excluziunea socială și discriminarea și să promoveze justiția și protecția socială, precum și egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului.
Trebuie să ne asigurăm că transformările sunt echitabile și juste din punct de vedere social, consolidând tendința către o societate favorabilă incluziunii, în care oamenii să fie protejați, să poată anticipa și gestiona schimbările și să poată participa activ în societate și în economie.
Obiectivele principale ale strategiei europene privind ocuparea forței de muncă trebuie să urmărească, în primul rând, combaterea șomajului, în special în rândul tinerilor, securitatea lucrătorilor, măsuri de formare în domeniul tehnologiei informației și adaptarea la noile tendințe economice.
Cred cu tărie că, doar un cadru comun și asumat de toate statele membre, poate garanta succesul acestui demers.

Conclusion d'un accord, en cours de négociation, entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur l’échange de données à caractère personnel pour lutter contre les formes graves de criminalité et leterrorisme (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino) RO

10-07-2020
Explications de vote écrites

Este evident că un demers care vizează cooperarea cu Noua Zeelandă în materie de aplicare a legii va ajuta Uniunea Europeană să-și protejeze mai bine interesele de securitate, în special în domeniile prevenirii și combaterii terorismului, anihilării criminalității organizate și luptei împotriva criminalității cibernetice.
De aceea, Comisia trebuie să înceapă urgent negocierile cu Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal între Europol și autoritățile neozeelandeze competente în combaterea criminalității grave și a terorismului.
Acordul cu Noua Zeelandă ar trebui să includă dreptul persoanelor vizate la informare, rectificare și ștergerea datelor, conform dispozițiilor altor acte legislative ale Uniunii referitoare la protecția datelor cu caracter personal.
Totodată, acordul trebuie să conțină o dispoziție clară și precisă care să stabilească perioada de păstrare a datelor cu caracter personal transferate și să impună Noii Zeelande ștergerea lor la sfârșitul perioadei respective.
Un schimb transfrontalier de informații între toate agențiile de aplicare a legii de resort, în UE și cu partenerii de la nivel mondial, ar trebui să devină o prioritate, pentru a combate mai eficient formele grave de criminalitate și terorismul.
Am votat în favoarea acestui raport.

Contact

Bruxelles

Strasbourg