Ioan-Rareş BOGDAN
Ioan-Rareş BOGDAN

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Rumunsko - Partidul Naţional Liberal (Rumunsko)

Datum narození : , Ocna Mures

Úvodní stránka Ioan-Rareş BOGDAN

Člen

LIBE
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
D-US
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými

Náhradník

AFET
Výbor pro zahraniční věci
ITRE
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
PETI
Petiční výbor
DLAT
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Poslední činnosti

Digitalizace přeshraniční justiční spolupráce (A9-0062/2023 - Emil Radev, Marina Kaljurand) RO

23-11-2023
Písemná vysvětlení hlasování

Pentru a crea un spațiu de libertate, securitate și justiție complet funcțional, este esențial ca toate statele membre să depună eforturi pentru reducerea discrepanțelor legate de digitalizare, eliminarea fragmentării dintre sistemele de justiție naționale și să exploateze oportunitățile oferite prin mecanismele de finanțare relevante ale Uniunii Europene. Acest demers vizează îmbunătățirea eficienței și eficacității procedurilor judiciare, facilitarea accesului la justiție prin intermediul digitalizării canalelor de comunicare existente. Această abordare ar trebui să conducă la economii de costuri și de timp, reducerea sarcinii administrative și sporirea rezilienței tuturor autorităților implicate în cooperarea judiciară transfrontalieră în situații de forță majoră. Trebuie subliniat că trecerea la tehnologia digitală reprezintă un pas esențial către îmbunătățirea nu doar a accesului la justiție, ci și a eficienței, calității și transparenței sistemelor de justiție. Consider util ca cetățenii să poată comunica cu autoritățile competente în cadrul procedurilor transfrontaliere din UE prin intermediul unui punct de acces electronic european, trimițându-și solicitările și primind răspunsuri pe cale electronică.
Sprijin această acțiune și am convingerea că tranziția digitală este un element-cheie pentru dezvoltarea economică și autonomia strategică ale Uniunii Europene.

Digitalizace přeshraniční justiční spolupráce (změna některých směrnic a rámcových rozhodnutí) (A9-0063/2023 - Emil Radev, Marina Kaljurand) RO

23-11-2023
Písemná vysvětlení hlasování

Pentru a consolida cooperarea judiciară în cazurile civile, comerciale și penale cu implicații transfrontaliere, legislația Uniunii care reglementează comunicarea între autoritățile competente, inclusiv agențiile și organele Uniunii, ar trebui să includă condiții pentru desfășurarea acestei comunicări prin mijloace digitale. Aceste condiții ar trebui să asigure protecția drepturilor fundamentale, așa cum sunt prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special în ceea ce privește prevederile referitoare la dreptul la un recurs efectiv și la un proces echitabil.
Prin digitalizarea cooperării judiciare, se urmărește crearea unei infrastructuri moderne și adaptabile care să faciliteze schimbul rapid și securizat de informații între diferitele instanțe și autorități judiciare, inclusiv la nivel internațional. Aceasta poate contribui la accelerarea procedurilor judiciare, la reducerea birocrației și la îmbunătățirea accesului la justiție pentru toți cetățenii, asigurând totodată o mai mare coerență și eficiență în aplicarea legii la nivel global.
Consider necesar acest demers care reprezintă un pas esențial către modernizarea și alinierea sistemului judiciar la standardele tehnologice actuale, facilitând colaborarea și schimbul de informații la nivel național și internațional într-un mod sigur și eficient.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11E130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T13037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex