Ioan-Rareş BOGDAN
Ioan-Rareş BOGDAN

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)

Membru

ir-Rumanija - Partidul Naţional Liberal (ir-Rumanija)

Data tat-twelid : , Ocna Mures

Dar Ioan-Rareş BOGDAN

Membru

LIBE
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
ING2
Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-Diżinformazzjoni, u t-Tisħiħ tal-Integrità, tat-Trasparenza u tar-Responsabbiltà fil-Parlament Ewropew
D-US
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

Sostitut

AFET
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
ITRE
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
PETI
Kumitat għall-Petizzjonijiet
DLAT
Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana

L-aħħar attivitajiet

Il-Linji gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem (A9-0034/2023 - Hannah Neumann) RO

16-03-2023
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Toți apărătorii drepturilor omului merită felicitați pentru activitatea lor curajoasă și crucială în apărarea drepturilor omului și a planetei, mai ales că ei sunt nevoiți să își desfășoare activitatea în condiții tot mai dificile, adesea cu costuri personale ridicate pentru ei, familiile și comunitățile lor. În același timp,trebuie subliniat impactul semnificativ al Orientărilor asupra creșterii gradului de conștientizare și de înțelegere a rolului apărătorilor drepturilor omului ca parteneri indispensabili și esențiali pentru politica externă, în domeniul drepturilor omului și de susținere a democrației a UE.
Este necesar ca Uniunea să aplice o abordare de tip „Echipa Europa” reală față de apărătorii drepturilor omului, încurajând statele membre care nu sunt încă active în aspectele legate de apărătorii drepturilor omului să elaboreze o strategie și un cadru de politică speciale. Consider că o astfel de abordare, prin care toate instituțiile și actorii UE ar urma să colaboreze la punerea în aplicare a orientărilor, s-ar dovedi eficace în combaterea regresului global al drepturilor omului și al democrației.
Sprijin acest raport și consider că apărătorii drepturilor omului sunt aliați esențiali în eforturile UE de a proteja și promova drepturile omului, democrația și statul de drept și de a preveni conflictele la nivel mondial.

L-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi (A9-0247/2022 - Lena Düpont) RO

15-03-2023
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Activitățile transnaționale infracționale reprezintă o amenințare semnificativă la adresa securității interne a Uniunii și necesită un răspuns coordonat, specific și adaptat.
Obiectivul directivei propuse este de a întări securitatea internă în Uniune prin asigurarea unor norme și proceduri clare, precum și a unor termene pentru schimbul transfrontalier de informații între poliție și alte autorități de aplicare a legii din statele membre. În plus, propunerea întărește rolul Europolului în cadrul procesului, obligând autoritățile să utilizeze aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații a agenției („SIENA”), precum și să trimită Europolului copii ale tuturor informațiilor referitoare la infracțiunile care intră în sfera de competență a acestei agenții.
Salut acest demers de a actualiza cadrul juridic pentru schimbul de informații în materie de aplicare a legii și de a armoniza normele pentru astfel de schimburi, facilitând și asigurând, astfel, schimburi de informații adecvate și rapide. Având în vedere caracterul sensibil al datelor cu caracter personal care vor face obiectul schimbului în temeiul acestei directive, este important să se asigure un cadru solid de protecție a datelor.
Susțin această acțiune care oferă un cadru juridic îmbunătățit pentru a se asigura că autoritățile competente de aplicare a legii pot preveni, detecta și investiga infracțiunile într-un mod mai eficient.

Kuntatt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11E130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T13037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex