Ioan-Rareş BOGDAN : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по петиции 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. (B9-0035/2020) RO  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка