Please fill this field
Ioan-Rareş BOGDAN Ioan-Rareş BOGDAN
Ioan-Rareş BOGDAN

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Roemenië - Partidul Naţional Liberal (Roemenië)

Geboortedatum : , Ocna Mures

Home Ioan-Rareş BOGDAN

Lid

LIBE
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
INGE
Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie
D-US
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger

AFET
Commissie buitenlandse zaken
ITRE
Commissie industrie, onderzoek en energie
CULT
Commissie cultuur en onderwijs
PETI
Commissie verzoekschriften
DLAT
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Laatste activiteiten

De impact van de COVID-19-uitbraak op faciliteiten voor langdurige zorg (debat) RO

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-107-5000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Digitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík) RO

08-10-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Pachetul legislativ privind finanțarea digitală prezentat de Comisia Europeană, va stimula competitivitatea și inovarea europeană în sectorul financiar, creând astfel condițiile necesare pentru ca Europa să devină un organism de stabilire a standardelor la nivel mondial.
Finanțarea digitală joacă un rol esențial în dezvoltarea activităților financiare și va fi parte integrantă a succesului uniunii piețelor de capital (UPC) prin sporirea opțiunilor de finanțare pentru întreprinderi și cetățeni, precum și a unor opțiuni de investiții.
Pachetul va oferi consumatorilor mai multe opțiuni și oportunități în ceea ce privește serviciile financiare și plățile moderne, asigurând în același timp protecția consumatorilor și stabilitatea financiară.
Măsurile luate vor fi esențiale pentru sprijinirea redresării economice a UE, deoarece vor debloca noi modalități de direcționare a finanțării către întreprinderile europene, jucând totodată un rol-cheie în punerea în aplicare a “Noii strategii industriale pentru Europa”.
Experiența recentă ne-a demonstrat că viitorul finanțelor este digital. Epidemia de COVID-19 a demonstrat potențialul pe care îl oferă finanțarea digitală atât pentru consumatori, cât și pentru economie, de aceea, trebuie să înțelegem importanța sectorului finanțelor digitale, care poate contribui în mai multe moduri la rezolvarea efectelor economice ale epidemiei de COVID-19 și ale consecințelor sale pentru cetățeni, IMM-uri și alte întreprinderi și servicii financiare.

Verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) RO

08-10-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Prin intermediul acestui raport, Parlamentul European solicită eliminarea barierelor și a birocrației, inclusiv simplificarea și aplicarea mai proporțională a legislației pentru a diversifica sursele de finanțare pentru întreprinderile europene, cu un accent deosebit pe IMM-uri. Trebuie promovată capacitatea acestora de a avea acces la piețele de titluri de capital, precum și accesul investitorilor mici și mari la oportunități de investiții mai diverse,
pe termen lung. Modificările adoptate joacă un rol esențial pentru consolidarea uniunii piețelor de capital și vor permite întreprinderilor să obțină mai ușor finanțarea de care au nevoie.
În vederea continuării dezvoltării uniunii piețelor de capital, un rol important îl are digitalizarea serviciilor financiare care poate fi un catalizator pentru mobilizarea capitalului și care ar putea contribui la depășirea fragmentării piețelor financiare în UE, reducând în același timp obstacolele și mărind eficiența supravegherii.
Trebuie înțeles că rolul unor piețele de capital europene mai profunde, mai integrate, mai bine reglementate, mai stabile, mai eficiente și mai reziliente este esențial pentru protejarea suveranității economice a Europei.
Am votat în favoarea acestui raport.

Contact

Bruxelles

Strasbourg