Liudas MAŽYLIS
Liudas MAŽYLIS

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Lituania - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Lituania)

Home Liudas MAŽYLIS

Membro

ENVI
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
D-BY
Delegazione per le relazioni con la Bielorussia
DEPA
Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

Membro sostituto

INTA
Commissione per il commercio internazionale
DEEA
Delegazione per la cooperazione settentrionale e per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, alla commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE)

Ultime attività

Revisione dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori: nuovo patto per gli impollinatori (B9-0463/2023) LT

23-11-2023
Dichiarazioni di voto scritte

. – Apdulkintojai yra gyvybiškai svarbūs žmonių gerovei, gamtos išsaugojimui ir žemės ūkio produktyvumo palaikymui. Mūsų balsavimas „už“ reiškia įsipareigojimą dėti daugiau pastangų ir skirti daugiau lėšų kovojant su apdulkintojų nykimu, atsižvelgiant į ES žaliojo kurso tikslus. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad būtina skubiai paversti piliečių iniciatyvos „Gelbėkit bites ir ūkininkus“ reikalavimus į konkrečias ir veiksmingas politikos kryptis. Nepaisant to, jog buvo atsisakyta priimti kelias itin svarbias ELP frakcijos pasiūlytas pataisas, akcentuojančias augalų apsaugos priemonių svarbą, paliekant daugiau laisvės ūkininkams nuspręsti kaip šias priemones įgyvendinti, galima pasidžiaugti, jog buvo priimta ELP frakcijos pasiūlyta pataisa, kurioje akcentuojama trąšų svarba dirvožemio derlingumui ir maisto saugumui, tuo pačiu pabrėžiant būtinybę stiprinti veiksmus, siekiant subalansuoti azoto emisijas ir rasti tvarias alternatyvas. Sveikintina, jog rezoliucija pabrėžia vietos tinklų ir dalijimosi žiniomis platformų svarbą, kuriose ūkininkai galėtų keistis geriausia patirtimi ir prisidėti prie apdulkintojų, kurie yra neįkainojamos rūšys, išsaugojimo, taip užtikrinant mūsų žemės ūkio sistemų atsparumą ir aprūpinimo maistu potencialą.

Accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda (risoluzione) (A9-0314/2023 - Daniel Caspary) LT

22-11-2023
Dichiarazioni di voto scritte

. – Labai svarbu, kad net ir susiduriant su sudėtingomis geopolitinėmis aplinkybėmis, ES ryžtingai stiprina dvišalius santykius su bendramintėmis šalimis. Šiuo atveju, buvo pasirašytas vienas iš pažangiausių laisvosios prekybos susitarimų su Naująja Zelandija. Verta paminėti, kad Europos Komisijos vertinime tikimasi, kad dėl šio pasirašyto laisvosios prekybos susitarimo ES investicijų srautai į Naująją Zelandiją galėtų išaugti 80 proc., o dvišalė prekyba – 30 proc. Sveikintina, kad prekybos susitarime daug dėmesio yra skiriama darnaus vystymosi, Žaliojo kurso bei aplinkosaugos srities įsipareigojimams. Taip pat, svarbu jog sutartyje buvo įtrauktas bendradarbiavimas žiedinės ekonomikos, tiekimo grandinių, skaitmeninės prekybos srityse. Šis prekybos susitarimas padės Naujajai Zelandijai priartėti prie ES nustatytų socialinių ir aplinkos apsaugos standartų. O pačiai ES šis susitarimas suteiks prieigą prie naujų rinkų bei galimybę atsverti vis didėjančią ekonominę bei politinę Kinijos įtaką Ramiojo vandenyno šalyse.

Conti economici ambientali europei: nuovi moduli (A9-0296/2023 - Pascal Canfin) LT

09-11-2023
Dichiarazioni di voto scritte

. – Balsavau už pasiūlymą iš dalies pakeisti reglamentą ir įvesti naujus Europos aplinkos ekonominių sąskaitų modulius. Šis sprendimas atitinka mano įsipareigojimą siekti Europos žaliojo kurso tikslų. Svarbu iš valstybių narių gauti tikslius duomenis apie investicijas į klimatą, energiją ir aplinką, kad būtų užtikrinta mūsų ekologiško perėjimo sėkmė. Šie moduliai yra labai svarbūs veiksmingam politikos formavimui ir stebėjimui pagal Europos žaliąjį kursą ir Europos klimato teisės aktą. Be to, būsimos modulio kūrimo laiko juostos įtraukimas ir dėmesys ekosistemų paslaugų vertinimui bei bandomiesiems tyrimams rodo visapusišką požiūrį, kuris yra itin svarbus siekiant, kad tikslų įgyvendinimas neprasilenktų su atitinkamų vietovių realijomis. Pažymėtinas įsipareigojimas išvengti papildomos administracinės ar finansinės naštos valstybėms narėms bei įsipareigojimas siekti mūsų aplinkos ir klimato tikslų, užtikrinant patikimus ataskaitų teikimo mechanizmus ir skatinant tvarią ir atsparią Europos Sąjungos ateitį.

Per contattarci

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F266
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10056
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex