Liudas MAŽYLIS
Liudas MAŽYLIS

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Lituania - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Lituania)

Home Liudas MAŽYLIS

Membro

ENVI
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
D-BY
Delegazione per le relazioni con la Bielorussia
DEPA
Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

Membro sostituto

INTA
Commissione per il commercio internazionale
COVI
Commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro
DEEA
Delegazione per la cooperazione settentrionale e per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, alla commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE)

Ultime attività

Istituzione di un tribunale che si occupi del crimine di aggressione contro l'Ucraina (RC-B9-0063/2023, B9-0063/2023, B9-0064/2023, B9-0068/2023, B9-0069/2023, B9-0072/2023) LT

19-01-2023
Dichiarazioni di voto scritte

. – Rusijos nebaudžiamumas turi ribas ir ši rezoliucija tai įrodo. Siūloma įkurti specialųjį tribunolą agresijos nusikaltimams prieš Ukrainą tirti. ES šalys skatinamos pradėti parengiamuosius darbus specialiojo tribunolo steigimo klausimais. Tuo tarpu Rusija bijo būti saistoma tarptautiniais susitarimais dėl sąžiningo ir nešališko teismo, ji nesaisto savęs Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutu, nėra jo ratifikavusi. Pritariu, kad daug dėmesio būtų skirta specialiojo tribunolo veikimo tvarkos nustatymui bendradarbiaujant su Ukraina, remiant Ukrainos ir tarptautines institucijas, renkančias įrodymus, kurie bus reikalingi specialiajame tribunole. Kadangi, bet kokį teisinį precedentą tribunolui ir jurisdikcijai bendru susitarimu turi sukurti Jungtinės Tautos ir jų Saugumo Taryba, šiuo metu tai yra neįmanoma dėl pačios Rusijos narystės. Rusijos pašalinimas iš JT Saugumo Tarybos privalo būti plačiai diskutuojamas. Pritariu, rezoliucijoje paminėtam Europos Komisijos alternatyviam pasiūlymui steigti atsakomybės už agresijos nusikaltimą prieš Ukrainą mechanizmą, kuris įtrauktų specialų nepriklausomą tarptautinį tribunolą, pagrįstą daugiašale sutartimi, arba į nacionalinę teisingumo sistemą integruotą specializuotą teismą. O specialiojo tribunolo jurisdikcija privalo pasiekti ir Baltarusiją, traktuojant ją kaip prie agresijos nusikaltimo prisidedančią valstybę.

Per contattarci

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F266
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10056
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex