Liudas MAŽYLIS Liudas MAŽYLIS
Liudas MAŽYLIS

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Litwa - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Litwa)

Strona główna Liudas MAŽYLIS

Członek

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
D-BY
Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
DEPA
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Zastępstwo

INTA
Komisja Handlu Międzynarodowego
DEEA
Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg