Please fill this field
Liudas MAŽYLIS Liudas MAŽYLIS
Liudas MAŽYLIS

Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)

Membro

Lituânia - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Lituânia)

Página inicial Liudas MAŽYLIS

Membro

ENVI
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
D-BY
Delegação para as Relações com a Bielorrússia
DEPA
Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest

Membro suplente

INTA
Comissão do Comércio Internacional
BECA
Comissão Especial sobre a Luta contra o Cancro
DEEA
Delegação para a Cooperação Setentrional e para as Relações com a Suíça e a Noruega, à Comissão Parlamentar Mista UE-Islândia e à Comissão Parlamentar Mista do Espaço Económico Europeu (EEE)

Últimas atividades

Definição da política para a educação digital (A9-0042/2021 - Victor Negrescu) LT

25-03-2021
Declarações de voto escritas

. – Pritariu rezoliucijai skirtai ES narių skaitmeninės švietimo politikos gairių formavimui. Manau, kad svarbu užsibrėžti konkrečius tikslus, kurie visų pirma sprendžia skaitmeninių įgūdžių spragas bei užtikrina kokybišką kompiuterinio ir IT švietimo vystymą mokyklose. Pandemijos akivaizdoje švietimas pasitelkiant skaitmenines technologijas tapo kiekvieno moksleivio Europoje kasdienybe, tačiau iš anksto tam nebuvome pasiruošę, todėl turime užtikrinti, kad kiekvienas vaikas, o taip pat ir kiekvienas mokytojas turi prieigą, įrankius ir galimybę mokyti(s) iš namų. Šios problemos dažnai atsiremia į finansinius instrumentus ir jų efektyvų panaudojimą, todėl sveikinu sprendimą paskatinti ES valstybes nares bent 10% Atsigavimo fondo lėšų skirti švietimui. Toks žingsnis leis užsibrėžtus tikslus įgyvendinti sklandžiau. Prie šio tikslo prisidės ir naujas Europos skaitmeninio švietimo centras, kuris įtrauks nacionalines ir regionines skaitmeninio švietimo iniciatyvas, o bendrųjų standartų sertifikavimas užtikrins kokybę. Sveikintinos ir kitos iniciatyvos, orientuotos į profesinį skaitmeninių įgūdžių tobulinimą, žinant, kad ateityje 90% darbo vietų reikalaus konkrečių kompetencijų. Todėl jau dabar privalome pradėti orientuotis į darbo rinkos poreikius. O taip pat turime nepamiršti mokymosi visą gyvenimą koncepcijos ir padėti integruotis vyresnių kartų atstovams.

Recursos próprios baseados nos resíduos de embalagens de plástico não reciclados e em determinados aspetos do recurso próprio baseado no RNB (A9-0048/2021 - José Manuel Fernandes, Valérie Hayer) LT

25-03-2021
Declarações de voto escritas

. – Sprendimas dėl nuosavų išteklių yra būtinas ir labai svarbu jį patvirtinti kuo greičiau visose valstybėse narėse. Po ilgų derybų ES dėl artėjančios 2021-2027 m. daugiametės finansinės programos buvo priimtas dar neregėtas solidarumą demonstruojantis biudžetas ir skatinamosios finansinės priemonės, iš kurių net 750 mlrd. skirta ekonomikos gaivinimui. Vis dėlto tam būtini nauji pajamų šaltiniai – atsakomybė už dabar mums reikalingą papildomą finansavimą neturėtų gulti ant ateities kartų pečių. Būtina patvirtinti naujas nuosavų išteklių formas. Todėl tikiuosi, kad neapdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįsti nuosavi ištekliai turės dvejopą naudą: ne tik privers teršėjus mokėti už naudojamą neapdirbamą plastiką, mažins plastiko atliekas bei sukurs paskatas perdirbti plastiko pakuotes, bet ir bus pirmuoju žingsniu ieškant naujų galimybių refinansuoti ES atsigavimui ir žaliajam perėjimui reikalingas priemones. Nuosavi ištekliai leis ir toliau sėkmingai naudotis pridėtinę vertę atnešančiomis ES programomis, nemažinat jų biudžeto bei nedidinant valstybių narių įnašo.

Rumo a um mecanismo de ajustamento das emissões de carbono da UE compatível com a OMC (A9-0019/2021 - Yannick Jadot) LT

10-03-2021
Declarações de voto escritas

. – Šis mechanizmas – svarbi Žaliojo kurso sudedamoji dalis. Skatindami savo pramonės sektorių mažinti emisijas, privalome jį apsaugoti nuo nesąžiningos konkurencijos ir apmokestinti importą iš mažiau klimato atžvilgiu ambicingų valstybių. Taip pat mechanizmas padės užkirsti kelią gamybos perkėlimui už ES ribų taip ,,nutekinant” emisijas kitur ir išvengiant ES reikalavimų. ES ėmėsi lyderystės kovoje su klimato kaita, tačiau turime imtis ir priemonių, kuriomis paskatinsime savo partnerius rinktis ambicingus sprendimus. Pritariu tvirtai ELP pozicijai pasipriešinti staigiam Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ETS) panaikinimui ir ypač nemokamų leidimų laipsniškam panaikinimui, kuomet pradės veikti naujasis mechanizmas. Turime atlikti išsamų poveikio vertinimą ir įsitikinti, kad taip nepakenksime įmonėms, tačiau tuo pat metu privalome užtikrinti, kad emisijos nebūtų apmokestinamos dvigubai, arba, kad nesuteiktume ES pramonei dvigubos apsaugos. Manau, kad šis pranešimas yra puikus atramos taškas Komisijai, rengiant teisėkūros pasiūlymą dėl ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg