Liudas MAŽYLIS
Liudas MAŽYLIS

Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)

Mitglied

Litauen - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Litauen)

Home Liudas MAŽYLIS

Mitglied

ENVI
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
D-BY
Delegation für die Beziehungen zu Belarus
DEPA
Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Euronest

Stellvertreter

INTA
Ausschuss für internationalen Handel
COVI
Sonderausschuss zu den Erkenntnissen aus der COVID-19-Pandemie und Empfehlungen für die Zukunft
DEEA
Delegation für die Zusammenarbeit im Norden und für die Beziehungen zur Schweiz und zu Norwegen, im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Island und im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)

Neueste Aktivitäten

Einrichtung eines Gerichts für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine (RC-B9-0063/2023, B9-0063/2023, B9-0064/2023, B9-0068/2023, B9-0069/2023, B9-0072/2023) LT

19-01-2023
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

. – Rusijos nebaudžiamumas turi ribas ir ši rezoliucija tai įrodo. Siūloma įkurti specialųjį tribunolą agresijos nusikaltimams prieš Ukrainą tirti. ES šalys skatinamos pradėti parengiamuosius darbus specialiojo tribunolo steigimo klausimais. Tuo tarpu Rusija bijo būti saistoma tarptautiniais susitarimais dėl sąžiningo ir nešališko teismo, ji nesaisto savęs Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutu, nėra jo ratifikavusi. Pritariu, kad daug dėmesio būtų skirta specialiojo tribunolo veikimo tvarkos nustatymui bendradarbiaujant su Ukraina, remiant Ukrainos ir tarptautines institucijas, renkančias įrodymus, kurie bus reikalingi specialiajame tribunole. Kadangi, bet kokį teisinį precedentą tribunolui ir jurisdikcijai bendru susitarimu turi sukurti Jungtinės Tautos ir jų Saugumo Taryba, šiuo metu tai yra neįmanoma dėl pačios Rusijos narystės. Rusijos pašalinimas iš JT Saugumo Tarybos privalo būti plačiai diskutuojamas. Pritariu, rezoliucijoje paminėtam Europos Komisijos alternatyviam pasiūlymui steigti atsakomybės už agresijos nusikaltimą prieš Ukrainą mechanizmą, kuris įtrauktų specialų nepriklausomą tarptautinį tribunolą, pagrįstą daugiašale sutartimi, arba į nacionalinę teisingumo sistemą integruotą specializuotą teismą. O specialiojo tribunolo jurisdikcija privalo pasiekti ir Baltarusiją, traktuojant ją kaip prie agresijos nusikaltimo prisidedančią valstybę.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F266
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10056
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex