Liudas MAŽYLIS Liudas MAŽYLIS
Liudas MAŽYLIS

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Leedu - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Leedu)

Algus Liudas MAŽYLIS

Liige

ENVI
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
D-BY
Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
DEPA
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Asendusliige

INTA
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
BECA
Vähktõvevastase võitluse erikomisjon
DEEA
Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

Viimased tegevused

Euroopa kultuuripärandiaastaga tõhusate poliitiliste tulemuste saavutamine (A9-0210/2020 - Dace Melbārde) LT

20-01-2021
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – Visada palaikau priemones kultūros paveldui išsaugoti, o pandemijos kontekste ši rezoliucija tampa dar svarbesne ir reikalauja išskirtinio dėmesio. Kuomet muziejai ir kitos kultūros vietos lankytojams užvėrė duris, neišvengiamai tenka ieškoti skaitmeninių sprendimų, kurių, reikia pasidžiaugti, nemaža dalis ir yra įgyvendinta. Skaitmenizacija leidžia mums visiems nenutolti nuo kultūros, lankyti parodas, galerijas, stebėti teatro spektaklius. Tačiau to vertė visai nėra trumpalaikė, kol gyvename karantino sąlygomis. Kultūra skaitmeninėje erdvėje praturtina turinčius negalią ar dėl kitų priežasčių apsilankyti kultūros vietose negalinčius asmenis. Tai ilgalaikis sprendimas ir visai nereiškia, kad dėl jo turi būti prarastos darbo vietos ar visas turinys turi būti teikiamas nemokamai. O taip pat, žinoma, pandemijos akivaizdoje sektorius būtinai turi sulaukti atitinkamos finansinės paramos. Negalime sau leisti prarasti kvalifikuotų kultūros sektoriaus darbuotojų. Kultūros sektoriuje galimi ir būtini įvairūs kūrybiški sprendimai, kurie adaptuojantis prie kintančios situacijos ir visuomenės poreikių, leistų kultūros sektoriui ne tik išgyventi, bet ir klestėti.

Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) suuniste muutmine (A9-0251/2020 - Jens Gieseke) LT

20-01-2021
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – Pritariu šiam pranešimui ir jį palaikau. TEN-T yra Europos ateitis ir dėl jo plėtimo diskutuosime ateinančius dešimtmečius. Kuriami transporto tinklai užtikrins ekonomikos konkurenciją, ekonominę ir socialinę gerovę. Deja, reikia pripažinti, kad dalis transporto projektų vėluoja, valstybės narės iki šiol neįgyvendino visų savo įsipareigojimų. Tokiame kontekste ypatinga dėmesį reikėtų skirti „Rail Baltica” projektui, kuris turėtų integruoti Baltijos valstybes į Europos geležinkeliu tinklus. Geležinkeliai, kurių metus šiemet švenčiame (2021 m. – Europos geležinkelių metai), ženkliai prisidės prie Žaliojo kurso tikslo iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. Visi reikalingi resursai turėtų būti skirti tam, kad „Rail Baltica” projektui būtų teikiama ypatinga svarba ir jis būtų įgyvendintas laiku. Tai turi būti ne tik Baltijos regiono valstybių, bet ir visos Europos prioritetas.

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine – 2020. aasta aruanne (A9-0266/2020 -David McAllister) LT

20-01-2021
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – Pritariu šios rezoliucijos tikslams, prisiimant ne tik strateginę atsakomybę už Rytų erdvę, bet ir imantis daug aktyvesnio vaidmens, palaikant demokratines jėgas, siekiančias gyventi pagal teisinės valstybės principus. Naujausioje Bendros užsienio ir saugumo politikos ataskaitoje buvo išreikšta ambicinga pozicija skirta sustiprinti Europos Sąjungos strateginį vaidmenį sprendžiant regionines krizes ir konfliktus. Akivaizdu, kad Rytų Kaimynystės geopolitinė situacija yra labai sudėtinga, vertinant pastarųjų metų įvykius Baltarusijoje ir Rytų Ukrainoje. Privalu užtikrinti, kad visos ES 27 narės veiktų tikslingai ir laikytųsi finansinių įsipareigojimų. O auganti Rusijos įtaka Rytų Europoje turi būti sulaikyta realiais veiksmais, tai yra ne dialogo ar diplomatinių veiksmų pasvarstymais, o griežtomis ekonominėmis sankcijomis. Tik principinga Europos Sąjungos šalių laikysena gali priversti Rusiją atsakyti už nuolatinius tarptautinės teisės aktų pažeidimus, įskatinant ir Cheminių ginklų konvencijos pažeidimus panaudojant karinio tipo nervus paralyžiuojančias medžiagas šalies viduje ir net ES teritorijoje.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg