Please fill this field
Kostas PAPADAKIS Kostas PAPADAKIS
Kostas PAPADAKIS

Nepriklausomi nariai

Graikija - Communist Party of Greece (Graikija)

Gimimo data : , Athina

Pagrindinis puslapis Kostas PAPADAKIS

Narys

AFET
Užsienio reikalų komitetas
DROI
Žmogaus teisių pakomitetis
D-TR
Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete

Pavaduojantis narys

LIBE
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
SEDE
Saugumo ir gynybos pakomitetis
D-AL
Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

Pastarojo meto veikla

2020 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados, visų pirma derybos dėl būsimų santykių su JK (diskusijos) EL

21-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-21(3-026-0000)
Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Turkish Government’s decision to open the Varosha coast EN

09-10-2020 E-005550/2020 Komisijos pirmininko pavaduotojas (-a) ir Sąjungos vyriausiasis (-oji) įgaliotinis (-ė) užsienio reikalams ir saugumo politikai
Klausimai raštu

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg