Kostas PAPADAKIS Kostas PAPADAKIS
Kostas PAPADAKIS

Sitoutumattomat

Kreikka - Communist Party of Greece (Kreikka)

syntynyt : , Athina

Etusivu Kostas PAPADAKIS

Jäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta
DROI
Ihmisoikeuksien alivaliokunta
D-TR
Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varajäsen

LIBE
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
SEDE
Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
D-AL
Valtuuskunta EU:n ja Albanian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Viimeaikainen toiminta

Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta EL

17-09-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – H έκθεση αποτελεί συνέχεια των ανταγωνισμών που διεξάγονται εδώ και χρόνια στο εσωτερικό της ΕΕ για τις αστικές κυβερνήσεις της Πολωνίας και Ουγγαρίας για το συνολικότερο ρόλο που επιδιώκουν να παίξει στην ΕΕ η ομάδα των χωρών του Βίζενγκραντ. Αξιοποιεί ορισμένες πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής της αντιδραστικής Πολωνικής κυβέρνησης, όπως τις προσπάθειες υποταγής του δικαστικού συστήματος και των δικαστών στις κυβερνητικές εντολές και τις βαθιά αντιλαϊκές της επιδιώξεις. Αυτό το γεγονός αποκαλύπτει βέβαια και από μια άλλη πλευρά τον αστικό μύθο περί «ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης». Η σκοταδιστική, αντιδραστική πολιτική της κυβέρνησης της Πολωνίας απέναντι στις γυναίκες, τη χειραγώγηση των ΜΜΕ, τις επιθέσεις στο δικαίωμα στη διαδήλωση, το γενικευμένο φακέλωμα κλπ., τίθεται σαν πρόσχημα από την έκθεση για να παρουσιάσει την ΕΕ δήθεν σαν «εγγυήτρια» των «θεμελιωδών δικαιωμάτων» και του λεγόμενου «κράτους δικαίου». Το ΚΚΕ καταδικάζει και καταγγέλλει την αντιδραστική κυβέρνηση της Πολωνίας και την αντιλαϊκή πολιτική της, όπως επανειλημμένα έχει κάνει, ιδιαίτερα για τις διώξεις με την πλήρη κάλυψη της ΕΕ ενάντια στους κομμουνιστές και το ΚΚ Πολωνίας, με καταδίκες σε πολύμηνες φυλακίσεις για τη δράση τους, ανάγοντας σε έγκλημα την κομμουνιστική ιδεολογία και δράση, την μετονομασία δρόμων και την καταστροφή μνημείων, γιατί σχετίζονται με την κομμουνιστική ιδεολογία και τους ηρωικούς αγώνες των κομμουνιστών. Γι΄ αυτό και δεν αναγνωρίζει στα όργανα της` ΕΕ κανένα δικαίωμα να παριστάνουν τον τιμητή των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Στη βάση αυτή τοποθετήθηκε με λευκό στην έκθεση που μάλιστα ενώ εκφράζει «ανησυχία» για τη συχνή χρήση ταχείας νομοθετικής διαδικασίας στην Πολωνία, κλείνει τα μάτια στις «fast track» διαδικασίες για παράδειγμα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ που αξιοποιούνται κατά κόρον απ’ όλες τις διαδοχικές κυβερνήσεις για τη νομοθέτηση αντιλαϊκών μέτρων. Από τη μια επικαλείται την ελευθερία του συνέρχεσθαι στη Πολωνία κι από την άλλη δεν βγάζει τσιμουδιά στηρίζοντας τον περιορισμό και την απαγόρευση των διαδηλώσεων που προωθείται σε όλα τα κράτη - μέλη, και στην Ελλάδα με την ψήφιση του αντίστοιχου νόμου - έκτρωμα. Το Ευρωκοινοβούλιο και όλα τα όργανα της ΕΕ, όπως και κάθε αστική κυβέρνηση, έχουν αποδείξει ότι είναι αδυσώπητοι εχθροί των λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Η διεκδίκησή και η υπεράσπισή τους από τους λαούς προϋποθέτει την απελευθέρωσή τους από τα δεσμά της εξουσίας των μονοπωλίων και των ενώσεών τους που την υπηρετούν.

Unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen (A9-0148/2020 - Nikos Androulakis) EL

16-09-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Με την επίκληση της πανδημίας COVID-19 και την παταγώδη αποτυχία των εμπορευματοποιημένων δημόσιων συστημάτων υγείας στο σύνολο της ΕΕ να την αντιμετωπίσουν, κατατέθηκε έκθεση για την απόφαση τροποποίησης του λεγόμενου μηχανισμού πολιτικής προστασίας (rescEU) της ΕΕ.
Το rescEU πρόκειται για ένα μηχανισμό ο οποίος έχει στόχο ακριβώς να νομιμοποιήσει και να διαιωνίσει τις τραγικές ελλείψεις και περικοπές που καταγράφονται στα κράτη-μέλη στους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας, αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής ΕΕ και κυβερνήσεων: τόσο σε έμψυχο δυναμικό, σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε ατομικά μέσα προστασίας. Πίσω από τα παραπλανητικά λόγια για «δανεικά πυροσβεστικά αεροπλάνα» που φτάνουν – εάν φτάσουν – κατόπιν πυρκαγιάς, για «ιπτάμενους γιατρούς» που θα μας σώζουν από τις πανδημίες και για «ευρωπαϊκές αποθήκες αναλωσίμων» που δεν θα ξέρει ποιος να πρωτοπάρει. Οι λαοί έχουν πείρα από ταυτόχρονες μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη όπως και από το κύμα της πανδημίας που χτυπά την ίδια περίοδο πολλά κράτη μέλη εκθέτοντας επανειλημμένα τέτοιους μηχανισμούς που ανακυκλώνουν σε επίπεδο ΕΕ …τη γύμνια σωστικών μέσων και υποδομών.
Ο αντιδραστικός πυρήνας του rescEU είναι η λογική του «κόστους-οφέλους» της ΕΕ. με βάση την οποία τα έργα υποδομής και προστασίας της ζωής του λαού κρίνονται από την ΕΕ ως «ακριβά» και με «χαμηλή απόδοση κέρδους». Απορρίπτεται δηλαδή ως ασύμφορη η καθολική προστασία με ευθύνη του κάθε κράτους και υιοθετούνται οι επιζήμιες λογικές «των σεναρίων κινδύνου», «καταστάσεων κρίσης», της ευελιξίας, της σύμπραξης με ιδιώτες. Στο τελικό κείμενο μάλιστα ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο ο αποφασιστικός ρόλος της Κομισιόν στην όλη διαδικασία για το αν που, τι, πότε και για πόσο θα δοθεί σε κάποιο κράτος, πάντα με όρους αγοράς...
Για αυτούς τους λόγους, οι Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταψήφισαν την εν λόγω έκθεση, ενώ αναδεικνύουν σταθερά την ανάγκη για άμεση χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των κρατών μελών για πλήρως στελεχωμένα και με επαρκείς υποδομές συστήματα υγείας, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, πλήρη κάλυψη σε αναβαθμισμένα διασωστικά μέσα και μέσα ατομικής προστασίας.
Η πραγματικότητα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που υπηρετεί η Ε.Ε. και οι κυβερνήσεις της, η τοποθέτηση της προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού σε τελευταία προτεραιότητα επειδή δεν είναι κερδοφόρα επιχείρηση, δείχνει ότι οι λαοί πρέπει να χαράξουν το δικό τους δρόμο για το σοσιαλισμό όπου η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών θα βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας, με την υγεία και την πολιτική προστασία κομμάτι κεντρικού σχεδιασμού, με άξονα την πρόληψη και προστασία σε κάθε έκτακτη περίπτωση.

Alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) EL

16-09-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Η έκθεση συναγωνίζεται σε αντιδραστικότητα την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ποιος θα πρωτοαπαλλάξει το εφοπλιστικό κεφάλαιο από τις «γραφειοκρατικές διατυπώσεις» και το «διοικητικό φόρτο» από την επικάλυψη υποχρεώσεων για διπλές εκθέσεις (για την ΕΕ και τον ΙΜΟ), προσαρμόζοντας τον κανονισμό της ΕΕ στις προδιαγραφές του συστήματος εκθέσεων του ΙΜΟ. Προτείνει έτσι η έκθεση την ένταξη των εκπομπών από τα πλοία στις θαλάσσιες μεταφορές στο σύστημα εμπορίου της ρύπανσης της ΕΕ (ΣΕΔΕ). Το ΚΚΕ τοποθετήθηκε με λευκό στην έκθεση και τις προτάσεις των αστικών πολιτικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί δεν αποσκοπούν ούτε στην προστασία του περιβάλλοντος, ούτε της υγείας των εργαζομένων, όπως παραπλανητικά προσπαθούν να την παρουσιάσουν. Συνδέονται άμεσα με τους σφοδρούς ανταγωνισμούς ανάμεσα σε τμήματα του εφοπλιστικού κεφαλαίου, πρωταγωνιστικό ρόλο στους οποίους έχει και το ελληνικό. Στοιχείο αυτής της αντιπαράθεσης του κεφαλαίου είναι και η ένταξη της ναυτιλίας στο ΣΕΔΕ. Το απαράδεκτο αυτό σύστημα της ΕΕ διαιωνίζει την καταστροφή του περιβάλλοντος και την μετατρέπει σε εμπόρευμα στη βάση της αρχής της ΕΕ «ο ρυπαίνων πληρώνει». Έτσι, όποιος καπιταλιστής πληρώνει, μπορεί νόμιμα και ανενόχλητα να καταστρέφει το περιβάλλον, την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων.
Οι ανταγωνισμοί του κεφαλαίου εκφράζονται και στο Συμβούλιο της ΕΕ, με τις αντιθέσεις που εκδηλώνονται ανάμεσα στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η ελληνική που υπερασπίζεται σθεναρά -όπως όλες διαδοχικά οι κυβερνήσεις- τα συμφέροντα του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου που η ικανοποίηση τους προϋποθέτει την επικράτηση συνθηκών γαλέρας στα πλοία για τους ναυτεργάτες καθώς και πανάκριβα ναύλα για το λαό.
Με την όποια ένταξη της ναυτιλίας στο εμπόριο της ρύπανσης καμία προστασία του περιβάλλοντος δεν εξασφαλίζεται, αφού το εφοπλιστικό κεφάλαιο θα συνεχίσει να ρυπαίνει, μέχρι να βρει – κι αν το συμφέρει να βρει κι όποτε το συμφέρει – «εναλλακτικά» καύσιμα, μετακυλίοντας απλά το όποιο επιπλέον κόστος στους εργαζόμενους στον κλάδο και στις τιμές των εισιτηρίων εκτινάσσοντάς τες ακόμα πιο ψηλά. Πάλι ο εργαζόμενος λαός θα πληρώσει και τους ανταγωνισμούς των μονοπωλίων και τα πολιτικά παιχνίδια των αστικών πολιτικών δυνάμεων. Από την ΕΕ, αυτή τη διακρατική ιμπεριαλιστική ένωση, τις κυβερνήσεις και τα αστικά πολιτικά κόμματα στα κράτη – μέλη της οι εργαζόμενοι έχουν να περιμένουν μόνο νέους γύρους επιθέσεων στη ζωή και τα δικαιώματά τους για τη θωράκιση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Ο μόνος δρόμος που υπηρετεί τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συμμαχίας που θα διεκδικήσει να πάρει στα δικά του χέρια την εξουσία και την οικονομία, ενάντια στα μονοπώλια και τις ενώσεις τους.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg