Kostas PAPADAKIS : Hem 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Underutskottet för säkerhet och försvar 
Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien 

Senaste aktiviteter 

Falska och äkta handlingar online (FADO-systemet) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) EL  
 
Skriftliga förklaringar 
EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (B9-0093/2020, B9-0095/2020) EL  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt