Kostas PAPADAKIS Kostas PAPADAKIS
Kostas PAPADAKIS

Независими членове

Гърция - Communist Party of Greece (Гърция)

Роден : , Athina

Начална страница Kostas PAPADAKIS

Член

AFET
Комисия по външни работи
DROI
Подкомисия по правата на човека
D-TR
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Заместник

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
SEDE
Подкомисия по сигурност и отбрана
D-AL
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Последни дейности

Turkish Government’s decision to open the Varosha coast EN

09-10-2020 E-005550/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg