Emmanouil FRAGKOS : 9. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 10-07-2019 ... : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Prezidija loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 10-07-2019 ... : Elliniki Lusi-Greek Solution (Grieķija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

  • 17-10-2019 ... : Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā

Biedrs 

  • 10-07-2019 / 16-10-2019 : Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā
  • 16-09-2019 ... : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
  • 16-09-2019 ... : Lūgumrakstu komiteja

Aizstājējs 

  • 10-07-2019 ... : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
  • 04-09-2019 ... : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Kontakti