Emmanouil FRAGKOS : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā 

Loceklis 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 
Lūgumrakstu komiteja 

Aizstājējs 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti