Tomáš ZDECHOVSKÝ : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Członek 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Ostatnie prace 

Kontakt