Carmen AVRAM Carmen AVRAM
Carmen AVRAM

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membră

România - Partidul Social Democrat (România)

Data nașterii : , Viseu de Sus

Prima pagină Carmen AVRAM

Vicepreședintă

DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membră

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
ANIT
Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului
DSCA
Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia
D-IL
Delegația pentru relațiile cu Israel

Membru supleant

ECON
Comisia pentru afaceri economice și monetare
PECH
Comisia pentru pescuit

Activități recente

O nouă strategie pentru IMM-urile europene (A9-0237/2020 - Paolo Borchia) EN

16-12-2020
Explicații scrise ale votului

I support and welcome the EU strategy for SMEs that recognizes the essential role of SMEs for to the European economy. They are really the backbone of our economies in the different Member States. Moreover this COVID-19 crisis has increased the financial difficulties of this companies and we should not let them down.
The administrative and regulatory burden for SMEs should be substantially reduced in order to cut compliance costs including red tape.
The EU should support Member States in achieving a swift reduction in the number of rules while ensuring workers’ rights, social, health standards and environmental protection.

Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 (continuarea dezbaterii)

15-12-2020 P9_CRE-PROV(2020)12-15(2-077-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Evoluții recente din țările Parteneriatului estic (dezbatere)

15-12-2020 P9_CRE-PROV(2020)12-15(2-163-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Contact

Bruxelles

Strasbourg