Philippe LAMBERTS Philippe LAMBERTS
Philippe LAMBERTS

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Copreședinte

Belgia - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Belgia)

Data nașterii : , Bruxelles

a 8-a legislatură Philippe LAMBERTS

Grupuri politice

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Copreședinte

Partide naționale

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Belgia)

Membru

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 01-07-2014 / 04-07-2017 : Conferința președinților
  • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
  • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Conferința președinților

Membru supleant

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
  • 04-12-2018 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri constituționale

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European

23-01-2019 AFCO_AD(2019)631802 PE631.802v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia

20-06-2018 ECON_AD(2018)622207 PE622.207v02-00 ECON
Roberto GUALTIERI

AVIZ referitor la interpretarea și aplicarea acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare

24-11-2017 ECON_AD(2017)609658 PE609.658v02-00 ECON
Roberto GUALTIERI

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR

Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg