Philippe LAMBERTS Philippe LAMBERTS
Philippe LAMBERTS

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Copreședinte

Belgia - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Belgia)

Data nașterii : , Bruxelles

a șaptea legislatură Philippe LAMBERTS

Grupuri politice

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membru

Partide naționale

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Belgia)

Membru

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
  • 20-09-2010 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru supleant

  • 16-07-2009 / 19-09-2010 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii

all-activities

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE

11-06-2012 ECON_AD(2012)483695 PE483.695v04-00 ECON
Philippe LAMBERTS

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari

11-12-2013 ECON_AD(2013)519575 PE519.575v02-00 ECON
Sharon BOWLES

AVIZ referitor la modul în care poate contribui Uniunea Europeană la crearea unui mediu favorabil pentru ca întreprinderile, societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă?

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519599 PE519.599v02-00 ITRE
Josefa ANDRÉS BAREA

AVIZ referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari

02-12-2013 ITRE_AD(2013)516970 PE516.970v02-00 ITRE
Bendt BENDTSEN

Propuneri de rezoluție

Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg