Tamás DEUTSCH Tamás DEUTSCH
Tamás DEUTSCH

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Ungaria - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungaria)

Data nașterii : , Budapest

a șaptea legislatură Tamás DEUTSCH

Grupuri politice

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naționale

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Ungaria)

Vicepreședinte

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru control bugetar
 • 22-01-2013 / 30-06-2014 : Comisia pentru control bugetar

Membru

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Comisia pentru control bugetar
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
 • 19-01-2012 / 21-01-2013 : Comisia pentru control bugetar
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională

Membru supleant

 • 16-07-2009 / 14-02-2011 : Comisia pentru petiții
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

all-activities

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public

10-10-2013 EMPL_AD(2013)510606 PE 510.606v02-00 EMPL
Tamás DEUTSCH

AVIZ referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2013

26-09-2013 REGI_AD(2013)514705 PE 514.705v02-00 REGI
Tamás DEUTSCH

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe

24-06-2013 EMPL_AD(2013)502262 PE 502.262v02-00 EMPL
Tamás DEUTSCH

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la problemele constituționale ale unei guvernanțe pe mai multe niveluri în Uniunea Europeană

10-10-2013 EMPL_AD(2013)500437 PE 500.437v02-00 EMPL
Stephen HUGHES

AVIZ referitor la ecoinovare - locuri de muncă și creștere economică prin intermediul politicii de mediu

02-07-2013 REGI_AD(2013)510644 PE 510.644v02-00 REGI
Jens NILSSON

AVIZ referitor la promovarea sectoarelor culturale și creative europene ca surse de creștere economică și de creare de locuri de muncă

04-06-2013 REGI_AD(2013)508179 PE 508.179v02-00 REGI
Oldřich VLASÁK

Propuneri de rezoluție

Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă referitoare la pistele de bicicletă

15-04-2013 P7_DCL(2013)0005 Caducă
Silvia-Adriana ȚICĂU Michael THEURER Michael CRAMER Ismail ERTUG Tamás DEUTSCH Eva LICHTENBERGER Spyros DANELLIS Mariya GABRIEL Nadja HIRSCH Ramona Nicole MĂNESCU Ioan Mircea PAŞCU Elisabeth JEGGLE Viorica DĂNCILĂ
Data deschiderii : 15-04-2013
Data limită : 15-07-2013
Numărul de semnatari : 104 - 15-07-2013

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg