Tamás DEUTSCH Tamás DEUTSCH
Tamás DEUTSCH

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Ungaria - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungaria)

Data nașterii : , Budapest

Prima pagină Tamás DEUTSCH

Membru

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
D-IL
Delegația pentru relațiile cu Israel

Membru supleant

BUDG
Comisia pentru bugete

Activități recente

Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență (dezbatere) HU

09-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-09(2-098-1250)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (A9-0187/2020 - József Szájer) HU

17-12-2020
Explicații scrise ale votului

Az Európai Bizottság 2017. február 14-én javaslatot nyújtott be az EU komitológiai rendszerének reformjáról, melynek célja, hogy egyes erősen vitatott szakpolitikai területeken fokozza az uniós jog végrehajtásának átláthatóságát és elszámoltathatóságát. A cél a tanácsi „tartózkodás” és azon helyzetek számának csökkentése, amikor a Tanács nem tud állást foglalni, és a Bizottság a tagállamoktól kapott egyértelmű felhatalmazás nélkül köteles eljárni. Ennek elérését a jelentéstevő elsősorban a fokozott átláthatóság és elszámoltathatóság proaktív megvalósítása által kívánta megvalósítani, egyúttal célként kitűzve az európai polgárok uniós intézmények folyamataiba és különösen a komitológiai eljárásba vetett bizalmának növelését.
A környezetvédelem, valamint más alapvető kérdések – például az egészségügy és az élelmiszer-biztonság – olyan kulcsfontosságú területek, ahol a tagállamoknak politikailag elszámoltathatónak kell lenniük, és átlátható módon kell fellépniük annak érdekében, hogy a polgárok ne csak döntéseikről értesüljenek, hanem azok mögöttes okairól is, e cél tehát mindenképpen támogatandó. A jelentés szakbizottsági eljárása során azonban olyan intézkedések is a javaslat részévé váltak, amelyek aránytalanok és az intézményközi eljárások gördülékeny lefolytatását veszélyeztetik. Figyelemmel arra, hogy az uniós intézmények célja többek között az Unió politikái és intézkedései egységességének, eredményességének és folyamatosságának a biztosítása, a fenti, a jelentéstevő által sem támogatott javaslatokra tekintettel a tartózkodás mellett döntöttem a szavazás során.

Inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack” (B9-0403/2020, B9-0405/2020) HU

17-12-2020
Explicații scrise ale votului

Állásfoglalásában az Európai Parlament (EP) támogatásáról biztosítja a „Minority SafePack (MSP) – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” európai polgári kezdeményezést. Az EP szerint az Uniónak ösztönöznie kell a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmét biztosító tagállami intézkedéseket; felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozza ki a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmére vonatkozó uniós szabályok közös keretét; felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést, tartsák tiszteletben a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, és biztosítsák e jogok teljes körű érvényesítését. Az állásfoglalás elismeri, hogy a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme a tagállami hatóságok elsődleges felelőssége, de rámutat, az Unióra jelentős feladat hárul, hogy támogassa a tagállamokat ennek a felelősségnek a gyakorlásában. Az indítvány leszögezi: minden egyes európai uniós polgárnak lehetősége kell legyen arra, hogy saját nyelvén élvezhesse a kultúrát. Továbbá hangsúlyozza, hogy az oktatás a kisebbségi nyelvek újjáélesztésének és megőrzésének fő eszköze.
Magyarország 2004-es csatlakozása óta az őshonos kisebbségek védelme nem valósult meg uniós szinten, ezért az MSP ügye kiemelten fontos magyar ügy. A több mint 1,2 millió állampolgár által aláírt kezdeményezést komolyan kell vennie végre az Európai Bizottságnak, ezért a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának tagjaként szavazatommal támogattam az állásfoglalás elfogadását.

Contact

Bruxelles

Strasbourg