Tamás DEUTSCH : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre kontrolu rozpočtu 
Výbor pre regionálny rozvoj 
Delegácia pre vzťahy s Izraelom 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie 

Náhradník 

Výbor pre rozpočet 
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Nedávne činnosti 

Program Spravodlivosť (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Program Práva a hodnoty (A8-0468/2018 - Bodil Valero) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt