Hannes HEIDE : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Náhradník 

Výbor pre kontrolu rozpočtu 
Výbor pre regionálny rozvoj 
Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom 

Kontakt