Please fill this field
Satu HASSI Satu HASSI
Satu HASSI
Finska

Datum rojstva : , Helsinki

Sedmi parlamentarni mandat Satu HASSI

Politične skupine

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Članica

Nacionalne stranke

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Vihreä liitto (Finska)

Poslanci

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Indijo
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika

Namestnica

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  • 10-06-2013 / 30-06-2014 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini

all-activities

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanju njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu)

05-02-2014 ENVI_AD(2014)522867 PE522.867v02-00 ENVI
Pilar AYUSO

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva od leta 2020

24-01-2014 ITRE_AD(2014)524643 PE524.643v02-00 ITRE
Eija-Riitta KORHOLA

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013

20-01-2014 ITRE_AD(2014)522868 PE522.868v03-00 ITRE
Marita ULVSKOG

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

PISNA IZJAVA o krčenju gozdov v Evropski uniji

12-03-2012 P7_DCL(2012)0012 Zastarano
George Sabin CUTAȘ Satu HASSI Daciana Octavia SÂRBU Gaston FRANCO
Datum predložitve : 12-03-2012
Pretek roka : 14-06-2012
Število podpisnikov : 133 - 14-06-2012

PISNA IZJAVA o kiropraktiki

14-06-2010 P7_DCL(2010)0046 Zastarano
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES Satu HASSI Kriton ARSENIS
Datum predložitve : 14-06-2010
Pretek roka : 14-10-2010
Število podpisnikov : 72 - 15-10-2010

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu