Live

från den 1 till den 2 februari 2023 / / Bryssel

Onsdagen den 1 februari 2023 - Torsdagen den 2 februari 2023

Bryssel

Onsdagen den 1 februari 2023


Torsdagen den 2 februari 2023


Multimedia per talare

Sök i de fullständiga förhandlingsreferaten

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Sökning på datum

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Debatter och videor

För varje sammanträdesperiod offentliggörs ett fullständigt förhandlingsreferat (artikel 204 i arbetsordningen) som innehåller samtliga anföranden på originalspråket.

Rättsligt meddelande

Tidigare debatter

Texterna offentliggörs först efter att de har bearbetats i ett fullständigt förhandlingsreferat. Av operativa skäl överensstämmer inte nödvändigtvis ordningen på de offentliggjorda texterna med den ordning som anförandena hölls i under plenarsammanträdet.