Live

från den 18 till den 19 maj 2022 / / Bryssel

Onsdagen den 18 maj 2022 - Torsdagen den 19 maj 2022

Bryssel

Onsdagen den 18 maj 2022


Torsdagen den 19 maj 2022


Multimedia per talare

Sök i de fullständiga förhandlingsreferaten

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Sökning på datum

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Debatter och videor

För varje sammanträdesperiod offentliggörs ett fullständigt förhandlingsreferat (artikel 204 i arbetsordningen) som innehåller samtliga anföranden på originalspråket.

Rättsligt meddelande

Tidigare debatter

Texterna offentliggörs först efter att de har bearbetats i ett fullständigt förhandlingsreferat. Av operativa skäl överensstämmer inte nödvändigtvis ordningen på de offentliggjorda texterna med den ordning som anförandena hölls i under plenarsammanträdet.