Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 20 februari 2020

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00
EMPL

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 19 februari 2020 - Torsdagen den 20 februari 2020

19-02-2020 INTA_OJ(2020)02-19_1 PE647.147v02-00
INTA

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 19 februari 2020 - Torsdagen den 20 februari 2020

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 19 februari 2020 - Torsdagen den 20 februari 2020

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 19 februari 2020 - Torsdagen den 20 februari 2020

19-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_1 PE647.150v03-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 19 februari 2020

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement on civil aviation safety between the European Union and the Government of the People's Republic of China

18-02-2020 TRAN_PR(2020)648293 PE648.293v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-03-2020

  MINUTES - Tuesday, 21 January 2020

18-02-2020 CULT_PV(2020)01-21-1 PE647.059v01-00
CULT

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 19 February 2020

18-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_2 PE648.295v01-00
LIBE

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0079/2019 by J.W. (German), signed by 1 other person, concerning felling of trees in a FFH area in North Rhine-Westphalia

18-02-2020 PETI_CM(2019)640670 PE640.670v02-00
PETI