Arbeta hos oss 

Lär dig mer i de kommande avsnitten om hur du gör karriär inom EU-institutionerna eller hur du blir praktikant eller gör ett studiebesök hos oss.

     

Anställning

Parlamentet avlönar omkring 8 000 tjänstemän och andra anställda över hela unionen. Läs om hur du kan bli EU-tjänsteman eller rekryteras för andra typer av uppdrag.

     

Praktikplatser

Parlamentet erbjuder praktikplatser på olika områden för personer som vill fördjupa sina kunskaper om unionen och hur den fungerar. Läs mer om detta och hur du ansöker.

     

Studiebesök

Ett studiebesök ger dig möjlighet att forska om EU-frågor i upp till en månad. Ta reda på mer.