Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  REPORT on the 2019-2020 Commission Reports on Turkey

05-05-2021 A9-0153/2021 2019/2176(INI)
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR

BETÄNKANDE om nya vägar för laglig arbetskraftsmigration

26-04-2021 A9-0143/2021 2020/2010(INI)
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.