Darba ņēmēju tiesības

Uzzini, kā ES uzlabo darba apstākļus visā Eiropā – no darba stundu skaita un bērna kopšanas atvaļinājuma ilguma līdz veselībai un drošībai darbā.

Parlamenta paveiktais