Δικαιώματα των εργαζομένων

Μάθετε πώς η ΕΕ βελτιώνει τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, από το δικαίωμα στην αποσύνδεση έως τους δίκαιους κατώτατους μισθούς και την ασφάλεια στην εργασία.

Parliament's actions