Prawa pracownika

Dowiedz się, jak UE wzmacnia prawa pracownika i warunki pracy w całej Europie, od prawa do bycia offline po godziwe płace minimalne i bezpieczeństwo pracy.

Działania Parlamentu