Права на работниците

От работното време до безопасността на работното място: ЕС работи за подобряване на условията на труд в цяла Европа.

Работата на Парламента